Bab Dalam Buku

Norasmah Othman, Rosilah Hassan & Aini Aman.  (2016).  Principles of entrepreneurship and innovation.  - 25. 

Norasmah Othman, Rosilah Hassan & Aini Aman.  (2015).  Principles of entrepreneurship and innovation.  - Chapter 1 : 1-29. 

Nor Effendy Othman, Rosilah Hassan, Kamsuriah Ahmad & Mohamad Zaidi Sarifuddin.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 10 : 89-95. 

Rodziah Latih, Rosilah Hassan.  (2012).  Mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran : penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 247-251(19).