Bab Dalam Buku

Nor Effendy Othman, Rosilah Hassan, Kamsuriah Ahmad & Mohamad Zaidi Sarifuddin.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 10 : 89-95. 

Rodziah Latih, Rosilah Hassan.  (2012).  Mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran : penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 247-251(19).