Bab Dalam Buku

Maimun Aqsha Lubis, Tamby Subahan, Ab. Halim, Nik Mohd Rahimi, Mazalah Ahmad, Sabariah Sulaiman.  (2011).  Transformasi dan Inovasi dalam Pendidikan.  - 45-68. 

Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Baharudin Abd. Wahab & Zamri Mahamod.  (2011).  Transformasi dan Inovasi dalam Pendidikan.  - Bab 23: 349-360. 

Adnan Abdullah, Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Zolkepli Haron.  (2010).  Pancadimensi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa: Trend dan Amalan Bahasa.  - 16: 231-239. 

Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod.  (2010).  Pancadimensi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa: Trend dan Amalan.  - 8: 128-144. 

Ab. Halim Tamuri dan Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff.  (2010).  Kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam.  - 1:19 - 37. 

Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff.  (2010).  Pancadimensi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa: Trend dan Amalan.  - 48-76. 

Shaparrin Othman & Nik Mohd. Rahim Nik Yusoff.  (2009).  Kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.  - 8:162-169. 

Ezad Azraai Jamsari, Zamri Arifin, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Kamaruzaman Yusoff, Farid Mat Zain & Wan Kamal Mujani.  (2009).  Dunia Melayu dan Islam: Satu Wacana.  - 85-109. 

Zamri Mahamod, Juliawati Ibrahim, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Mohamed Amin Embi.  (2009).  Reformasi pendidikan serantau.  - 31: 341-356. 

Zamri Mahamod & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff.  (2008).  Psikolinguistik dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu.  - Bab 8, 189-213.