Bab Dalam Buku

Nurul Husni Abdullah, Farid Mat Zain, Napisah Karimah Ismail, Ezad Azraai Jamsari.  (2021).  Peranan Tokoh Agama dalam Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Malaysia.  - 22. 

Ezad Azraai Jamsari, Suhaimi Sidek, Zamri Ab Rahman, Adibah Sulaiman, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari.  (2021).  Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Linguistik Arab dan Ketamadunan Siri (2) 2021.  - 217. 

Ezad Azraai Jamsari, Suhaimi Sidek, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari, Adibah Sulaiman, Zamri Ab Rahman, Raja Muhammad Imran Raja Abdul Aziz.  (2020).  Pemberdayaan Jaringan Strategik Ummah: Melakar Kecemerlangan Masa Hadapan.  - 450. 

Ezad Azraai Jamsari, Muhammad Hilmi Jalil.  (2019).  Sahih al-Bukhari Kitab al-Maghazi: Terjemahan dan Pengajaran Hadis.  - 4. 

Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Jaffary Awang.  (2018).  Ulama dan Perkembangan Islam di Sarawak dan Sabah.  - 11. 

Miftachul Huda, Kamarul Azmi Jasmi, Yabit Alas, Sari Laelatul Qodriah, M. Ihsan Dacholfany & Ezad Azraai Jamsari.  (2018).  Engaged Scholarship and Civic Responsibility in Higher Education.  - 233. 

Noorsafuan Che Noh & Ezad Azraai Jamsari.  (2018).  Tokoh-tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 32. 

Mohd Irman Mohd Abd Nasir, Roziah Sidik @ Mat Sidek & Ezad Azraai Jamsari.  (2018).  Tokoh-tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 17. 

Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Jaffary Awang.  (2018).  Ulama dan Perkembangan Islam di Sarawak dan Sabah.  - 11. 

Ahmad Faathin Mohd Fadzil, Azmul Fahimi Kamaruzaman & Ezad Azraai Jamsari.  (2017).  Peradaban Islam di Asia: Isu Sejarah, Pendidikan dan Sains Sosial.  - 16. 

Farid Mat Zain, Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Zamri Arifin & Anwar Fakhri Omar.  (2016).  Ulama Patani: Ketokohan dan Keilmuan.  - 7. 

Ezad Azraai Jamsari & Farid Mat Zain.  (2016).  Ulama Patani: Ketokohan dan Keilmuan.  - 8. 

Ezad Azraai Jamsari, Ahmad Faathin Mohd Fadzil, Muhammad Hanafi Kad Rusman, Wan Kamal Mujani & Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Isu-isu Dalam Wakaf Pendidikan Tinggi.  - 171. 

Nurliyana Mohd Talib, Ezad Azraai Jamsari & Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2015).  Peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran bahasa, sastera, budaya dan agama.  - Bab 10 : 131-146. 

Siti Nurulizah Musa, Wan Kamal Mujani & Ezad Azraai Jamsari.  (2015).  `Arab Spring`: faktor dan impak.  - Bab 4 : 39-46. 

Mohd Hafiz Safiai, Ibnor Azli Ibrahim & Ezad Azraai Jamsari.  (2014).  Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat.  - 301-312 (25). 

Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad, Ezad Azraai Jamsari & Muhammad Zahir Ismail.  (2014).  Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat.  - 313-324 (26). 

Ezad Azraai Jamsari, Adibah Sulaiman @ Mohamad & Siti Noorasikin Tumiran.  (2014).  Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat.  - 405-418 (33). 

Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad, Hanif Md Lateh @ Junid & Ezad Azraai Jamsari.  (2014).  Islam dan Ketamadunan Melayu: Kemasyarakatan dan Isu Semasa.  - 109-118 (9). 

Ezad Azraai Jamsari, Azmul Fahimi Kamaruzaman & Hakim Zainal.  (2014).  Islam dan Ketamadunan Melayu: sumbangan ke arah kemajuan sejagat.  - 12 : 143-156. 

Muhammad Nordin, Ezad Azraai Jamsari & Ab Halim Tamuri.  (2014).  Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat.  - 135-141 (11). 

Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari, Wan Kamal Mujani, Izziah Suryani Mat Resad, Ermy Azziaty Rozali & Rabitah Mohamad Ghazali.  (2014).  Dimensi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dan Pengajian Islam.  - 120-128 (11). 

Izziah Suryani Mat Resad, Ermy Azziaty Rozali, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari, Farid Mat Zain & Roziah Sidik.  (2014).  Dimensi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dan Pengajian Islam.  - 129-141 (12). 

Zamri Arifin, Ezad Azraai Jamsari & Romlah Jaffar.  (2014).  Dimensi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dan Pengajian Islam.  - 9-13 (1). 

Izziah Suryani M.Resad,Azmul Fahimi Kamaruzaman,W.Kamal Mujani, Mazlan Ibrahim,LatifahAbd.Majid,RoziahSidik,Farid MatZain,EzadAzraai Jamsari,ErmyAzziatyRozali,SabriMohamad,FadlanOthman,Rabitah,Haziyah.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

Nurfarizan Jaafar, Ezad Azraai Jamsari & Wan Kamal Mujani.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Sejarah dan Tokoh.  - bab 2:6-19. 

Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari & Muhammad Firdaus Hafizi Fauzi.  (2014).  Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat.  - 261-271 (21). 

Salmah Ahmad & Ezad Azraai Jamsari.  (2014).  Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat.  - 293-300 (24). 

Ezad Azraai Jamsari & Farid Mat Zain.  (2013).  Ulama Patani: Ketokohan dan Keilmuan.  - 207-212 (22). 

Muhammad Khalis Abas, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari & Ezad Azraai Jamsari.  (2012).  Sejarah, bahasa & sastera Arab era Andalus.  - 259-275. 

Suhazlinda Ghazaly, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari & Ezad Azraai Jamsari.  (2012).  Sejarah, bahasa & sastera Arab era Andalus.  - 210-229. 

Wan Hamdi Wan Sulaiman, Ezad Azraai Jamsari & Ahmad Munawar Ismail.  (2012).  Kelas Menengah Muslim di Malaysia: Merintis Sebuah Penerokaan.  - 49-71. 

Mariam Farhana Md Nasir, Wan Kamal Mujani & Ezad Azraai Jamsari.  (2012).  Kelas Menengah Muslim di Malaysia: Merintis Sebuah Penerokaan.  - 241-257. 

Ezad Azraai Jamsari, Zamri Arifin, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Kamaruzaman Yusoff, Farid Mat Zain & Wan Kamal Mujani.  (2009).  Dunia Melayu dan Islam: Satu Wacana.  - 85-109. 

Adibah Sulaiman & Ezad Azraai Jamsari.  (2009).  Dunia Melayu dan Islam : Satu Wacana.  - 448-466. 

Azmul Fahimi Kamaruzzaman, Ermy Azziaty Rozali, Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Izziah Suryani Arshad @ Mat Resad, Maheram Ahmad & Md Nor Abdullah.  (2009).  Proceedings of The Malaysia Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization.  - 1338. 

Mohd Hairudin Amin & Ezad Azraai Jamsari.  (2009).  Dunia Melayu dan Islam : Satu Wacana.  - 424-435. 

Ezad Azraai Jamsari, Fazlini Mohd Zain & Wan Kamal Mujani.  (2009).  Dunia Melayu dan Islam : Satu Wacana.  - 166-188. 

Wan Kamal Mujani, Siti Mahaniza Ismail & Ezad Azraai Jamsari.  (2009).  Dunia Melayu dan Islam : Satu Wacana.  - 189-213. 

T Mohd Shahimi T Ab Rahman, Wan Kamal Mujani & Ezad Ezraai Jamsari.  (2008).  Islam: Pemikiran & Kehidupan.  - Bab 19, hlm.153-168. 

Noorsafuan Che Noh, Ezad Azraai Jamsari & Wan Kamal Mujani.  (2008).  Islam: pemikiran & kehidupan.  - Bab 16, hlm. 126-135. 

Wan Kamal Mujani, Ezad Azraai Jamsari & Norizan Noor.  (2008).  Islam pasca pemerdekaan.  - B.19:233-254. 

Ezad Azraai Jamsari, Wan Mohd. Ariff Wan Ibrahim & Wan Kamal Mujani.  (2008).  Islam pasca kemerdekaan.  - Bab 5:41-52. 

Ezad Azraai Jamsari, Mohd Zamro Muda.  (2006).  Isu Syariah dan Undang-Undang siri 15.  - 122-137.