Bab Dalam Buku

Siti Zaidah Turmin, Mohd Rizal Palil, Marziana Mohamad.  (2018).  Readings in Taxation.  - 7. 

Nur Aqidah Suhaili, Mohd Rizal Palil, Mohamad Abdul Hamid, Hawati Janor, Noor Inayah Yaakub & Wan Kamal Mujaini.  (2016).  Sinergisme Wakaf Pendidikan Tinggi di Malaysia.  - 13.