Bab Dalam Buku

Syahanim Mohd Salleh, Masura Rahmat, Tengku Siti Mariam Tengku Wook, Hadi Affendy Dahlan & Nurhidayah Bahar.  (2022).  Gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

Masura Rahmat, Azura Ishak, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun, Rohizah Abd Rahman, & Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2022).  Inovasi dalam Pengurusan Minyak Sawit Malaysia Mendepani cabaran Globalisasi.  - 8. 

Halimaton Saadiah Binti Sadon, Tengku Siti Meriam Binti Tengku Wook, Hazura Mohamed dan Siti Fadzilah Mat Noor.  (2021).  Literasi dan kewibawaan maklumat warga siber.  - 22. 

Karimah Mohd Yusoff, Noraidah Sahari,Tengku Siti Meriam Tengku Wook dan Noorazean Mohd. Ali.  (2020).  Inovasi komputeran era 4.0.  - 15. 

Nur Atiqah Zaini, Siti Fadzilah Mat Noor, Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2020).  Inovasi komputeran era 4.0.  - 20. 

Nor Hidayah Hussain, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Siti Fadzilah Mat Noor dan Hazura Mohamed.  (2020).  Inovasi komputeran era 4.0.  - 16. 

Normala Rahim, Tengku Siti Meriam Tengku Wook dan Nor Azan Mat Zin.  (2020).  Meneroka warisan maya.  - 22. 

TENGKU SITI MERIAM BT TENGKU WOOK.  (2020).  Meneroka warisan maya.  - 7. 

Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Siti Fadzilah Mat Noor, Hazura Mohamed, Noraidah Sahari @ Ashaari, Nor Azan Mat Zin dan Intan Yusrina Zairon.  (2020).  Meneroka warisan maya.  - 18. 

Nurlyana Amirruddin dan Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2020).  Meneroka warisan maya.  - 23. 

Intan Yusrina Zairon dan Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2020).  Meneroka warisan maya.  - 28. 

Siti Fatimah Hassin dan Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2020).  Meneroka warisan maya.  - 22. 

Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Hazura Mohamed.  (2019).  Teknologi komputeran Generasi Z.  - 14. 

Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2018).  Kes dalam Kitar Hayat Pembangunan Perisian.  - 9. 

Sharifah Sumayyah Engku Alwi & Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2017).  Reka Bentuk dan Kebolehgunaan Sistem Multimedia.  - 37. 

Chang Jian Hao, Zarina Shukur, Cila Umat & Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2015).  Koleksi latihan ilmiah dalam teknologi dan pengurusan perisian.  - 141-148. 

Siti Nur Amalina Selamat & Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2015).  Koleksi latihan ilmiah dalam teknologi dan pengurusan perisian.  - 176-184. 

Siti Fadzilah Mat Noor, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Zurina Muda, Akmal Aris.  (2015).  Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Teknologi Maklumat.  - 82-88. 

Noraidah Sahari @ Ashaari, Hairulliza Mohamad judi, Tengku siti Meriam Tengku Wook, Haslina arshad, Nazlia Omar dan Zaihosnita Hood.  (2012).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran dan Pembelajaran Penyelidikan Tindakan di Institute Pengajian Tinggi.  - 22 270-279. 

Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2011).  Kes Komputeran.  - 74-81. 

Noraidah Sahari @ Ashaari, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Haslina Arshad, Nazlia Omar, Zaihosnita Hood, , Hairuliza Mohamad Judi..  (2010).  Mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran.Penyelidikan Tindakan di Institusi Pengajian Tinggi..  - 289-297.