Bab Dalam Buku

Lam Meng Chun, Haslina Arshad, Muhammad Azlan Hanif Abdullah.  (2021).  Kampus digital: ke arah kampus yang lestari.  - 17. 

Siok Yee Tan, Haslina Arshad, Meng Chun Lam.  (2020).  Teknologi realiti campuran mudah alih dalam pembelajaran.  - 17. 

Siok Yee Tan, Haslina Arshad.  (2020).  Pemerihal warna augmentasi realiti mudah alih.  - 27. 

Siok Yee Tan, Haslina Arshad.  (2020).  Pemerihal warna augmentasi realiti mudah alih.  - 184. 

Siok Yee Tan, Haslina Arshad.  (2020).  Pemerihal warna augmentasi realiti mudah alih.  - 26. 

Siok Yee Tan, Haslina Arshad.  (2020).  Pemerihal warna augmentasi realiti mudah alih.  - 12. 

Siok Yee Tan, Haslina Arshad.  (2020).  Pemerihal warna augmentasi realiti mudah alih.  - 25. 

Haslina Arshad, Lam Meng Chun, Zainal Rasyid Mahayuddin, Nazatul Aini Abd Majid & Ruzzakiah Jenal.  (2017).  Penyelidikan Komputeran dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 7. 

Tan Siok Yee, Haslina Arshad & Azizi Abdullah.  (2017).  Computational Intelligence for Data Science Application.  - 6. 

Noraidah Sahari @ Ashaari, Hairulliza Mohamad judi, Tengku siti Meriam Tengku Wook, Haslina arshad, Nazlia Omar dan Zaihosnita Hood.  (2012).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran dan Pembelajaran Penyelidikan Tindakan di Institute Pengajian Tinggi.  - 22 270-279. 

Noraidah Sahari @ Ashaari, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Haslina Arshad, Nazlia Omar, Zaihosnita Hood, , Hairuliza Mohamad Judi..  (2010).  Mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran.Penyelidikan Tindakan di Institusi Pengajian Tinggi..  - 289-297.