Bab Dalam Buku

Lokhman Hakim Osman, Siti Norida Wahab, Ahmad Raflis Che Omar, Abdullah Sanusi Othman, Azhar Ahmad.  (2020).  Impak Covid 19 Terhadap Insan.  - 8. 

Mohd Yahya Mohd Hussin, Fidlizan Muhammad, Nurul Fadly Habidin & Ahmad Raflis Che Omar.  (2015).  Amalan keusahawanan Islam : konsep dan isu perlaksanaan.  - 76-87. 

Ahmad Raflis Che Omar, Mohd Yahya Mohd Hussin & Fidlizan Muhammad.  (2015).  Amalan keusahawanan Islam konsep dan isu perlaksanaan.  - 171-184. 

Suraiya Ishak; Ahmad Raflis Che Omar.  (2015).  Undang-Undang Pengguna dan Keadilan Sosial.  - 12 (212-227). 

Jumali Hj. Selamat & Ahmad Raflis Che Omar.  (2010).  Mengurus persatuan: proses dan kemahiran.  - 28-47. 

Ahmad Raflis Che Omar, Mohamad Abdul Hamid dan Suraiya Ishak.  (2008).  Keusahawanan dan Cabaran Perniagaan di Malaysia.  - bab 2, hlm 34-42. 

Ahmad Raflis Che Omar, Zaimah Darawi and Siohong Tih.  (2007).  Entrepreneurship & Business Competitiveness.  - 3:71-82. 

Ahmad Raflis Che Omar, Siti Zahrah Buyong dan Mohamad Saladin Abdul Rasool.  (2007).  Pembangunan sumber manusia dalam era k-economy.  - Bab 5, 84-98.