Bab Dalam Buku

Roslee Rajikan, Nurul Izza Ahmad Zaidi, Nazlena Mohamad Ali, Siti Masitah Elias.  (2021).  Inovasi Teknologi Kesihatan Digital bagi Kesejahteraan Warga Emas dan B40.  - 10. 

Nita Rosa Damayanti, Nazlena Mohamad Ali.  (2021).  Inovasi Teknologi Kesihatan Digital bagi Kesejahteraan Warga Emas dan B40.  - 9. 

Hazwani Mohd Mohadis, Nazlena Mohamad Ali.  (2021).  Inovasi Teknologi Kesihatan Digital bagi Kesejahteraan Warga Emas dan B40.  - 10. 

Halimah Badioze Zaman, Azlina Ahmad, Ali Imran N., Hanif Bahrin, Hamidah Yamat@ Ahmad, Puteri Nor Ellyza, N., Ang, M.C., Aliza, A., Azwan Shaiza, N., Riza S., Normazidah C.M., Azizah, J., Wahiza, W. Nazlena, M.A., Fauzanita K., Mohamad Taha, I., Rabiah,.  (2020).  Teknologi Fusion dan Pemikiran Komputasional Bagi Kesediaan Data Terbuka.  - 264. 

Nurul Izzah Ahmad Zaidi, Roslee Rajikan, Siti Masitah Elias, Nazleena Mohd Ali.  (2020).  Isu masyarakat berpendapatan rendah di Malaysia: cabaran minda dan kesihatan.  - 10. 

Nazlena Mohamad Ali, Hyowon Lee, Alan F. Smeaton.  (2019).  Sustainable Smart Technologies in Visual Informatics in the Fourth Industrial Revolution for Societal Well Being.  - 16.