Bab Dalam Buku

Jaffary Awang & Abdull Rahman Mahmood.  (2015).  Survival Politik Muslim Malaysia.  - Bab 5 : 63-73. 

Mohd Haidhar Kamarzaman, Mudasir Rosder, Abdull Rahman Mahmood,Kamarudin Salleh & Udah Mohsin..  (2015).  Citra Usuluddin @ Falsafah.  - 17-30. 

Abdull Rahman Mahmood, Ahmad Sunawari Long, Faudzinaim Badaruddin dan Kamaruddin Hj Salleh.  (2009).  Issues & challenges of contemporary islam and muslims.  - 21 - 29. 

Kamarudin Salleh, Jawiah Dakir, Mudasir Rosder, Faudzinaim Badaruddin, Abdull Rahman Mahmood, Indriaty Ismail dan Abdul Hadi Harun.  (2009).  Issues & challenges of contemporary islam and muslims.  - 595 - 615. 

Abdull Rahman Mahmood dan Mohd Suhail Ab. Majid.  (2009).  Survival politik muslim Malaysia.  - Bab 5 ; 67-78. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Abdull Rahman Mahmood.  (2008).  Islam pasca kemerdekaan.  - HLM. 175-184.