Bab Dalam Buku

Muriati Mukhtar, Hazura Mohamed, Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Norleyza Jailani, Nur Fazidah Elias & Yazrina Yahya.  (2017).  Penyelidikan Komputeran dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 5. 

Nur Fazidah Elias, Hazura Mohamed, Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Syaimak Abdul Shukor.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 15 : 128-138. 

Fatimah Hadani Aziz & Nur Fazidah Elias.  (2015).  Koleksi latihan ilmiah dalam teknologi dan pengurusan perisian.  - 47-55. 

Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Nur Fazidah Elias, Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Hazilah Mohd Amin, Noraidah Sahari, Shahrina Shahrani, Rofizah Mohamad.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - 18:155-160. 

Ong Shi Ying, Nur Fazidah Elias, Siti Fadzilah Mat Noor.  (2013).  Ikhtisar Projek Tahun Akhir.  - 292-308. 

Nur Fazidah Elias, Syaimak Abdul Shukor.  (2004).  Komputeran industri : konsep dan aplikasi.  - Bab 8 : hlm 78-86.