Bab Dalam Buku

Rozlinda Mohamed Fadzil.  (2020).  ASEAN & Product Safety..  - 21. 

Ruzian Markom, Rozlinda Mohd Fadzil & Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif.  (2019).  Keunikan undang-undang transaksi kewangan Islam.  - 5. 

Adam Aiman Azizan, Ruzian Markom & Rozlinda Mohd Fadzil.  (2019).  Keunikan undang-undang transaksi kewangan Islam.  - 16. 

Ruzian Markom, Rozlinda Mohd Fadzil & Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif.  (2019).  Keunikan undang-undang transaksi kewangan Islam.  - 5.