Bab Dalam Buku

Anizah Ali, Ani Amelia Zainuddin.  (2022).  Paediatric & Adolescent Gynaecology for Trainees: Case-based Discussions.  - 9. 

Iffat Ahmed , Ani Amelia Zainuddin.  (2022).  Paediatric & Adolescent Gynaecology for Trainees: Case -based Discussions.  - 4. 

Dayang Anita Abdul Aziz,Zarina Abdul Latiff, Sharifa Ezat Wan Puteh,Suzaily Wahab, Harlina Halizah Siraj,Norlaila Mustafa,Aznida Firzah Abdul Aziz,Ani Amelia Zainuddin,Siti Farhan Moh Fauzi,Mohd Al Adib Samuri,Nurhafilah Musa,Farah Nini Dusuki, Azad.  (2022).  Pembangunan dan Pemerkasaan Wanita: Kesejahteraan Kesihatan, Ekonomi dan Sosial.  - 7. 

Iffat Ahmed, Ani Amelia Zainuddin.  (2022).  Paediatric & Adolescent Gynaecology for Trainees: Case-based Discussions.  - 7. 

Dayang Anita Abdul Aziz, Zarina Abdul Latif, Sharifah Ezat Wan Puteh, Suzaily Wahab, Harlina Haliza Siraj, Norlaila Mustafa, Aznida Firzah Abdul Aziz, Ani Amelia Zainuddin, Siti Farhan Mohd Pauzi, Mohd al Adib Samuri, Nurhafilah Musa, Farah Nini Dasuki.  (2022).  Pembangunan dan pemerkasaan wanita : kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

Iffat Ahmed, Ani Amelia Zainuddin.  (2022).  Paediatric & Adolescent Gynaecology for Trainees: Case-based Discussions.  - 6. 

Iffat Ahmed, Ani Amelia Zainuddin.  (2022).  Paediatric & Adolescent Gynaecology for Trainees: Case-based Discussions.  - 5. 

Ani Amelia Zainuddin, Nurkhairulnisa Abu Ishak.  (2022).  Paediatric & Adolescent Gynaecology for Trainees: Case-based Discussions.  - 5. 

Ani Amelia Zainuddin, Izyan Atiqah Zakaria.  (2022).  Paediatric & Adolescent Gynaecology for Trainees: Case-based Discussions.  - 6. 

Ani Amelia Zainuddin, Izyan Atiqah Zakaria.  (2022).  Paediatric & Adolescent Gynaecology for Trainees: Case-based Discussion.  - 9. 

Abdul Kadir Abdul Karim, Ani Amelia Zainuddin, Ixora Kamisan Atan, Nor Azlin Mohamed Ismail, Rahana Abdul Rahman.  (2019).  Labour ward companion.  - 17. 

Abdul Kadir Abdul Karim,Ani Amelia Zainuddin, Nor Azlin Mohamed Ismail, Rahana Abdul Rahman.  (2019).  Labour ward companion.  - 12.