Bab Dalam Buku

Shahrom Md Zain, Muhamad Azry Khoiry, Noraini Hamzah, Lailatulfariha Mamat, Muhammad Imran Muhamad Junaidi.  (2018).  Inovasi Rumah lestari.  - 25. 

Shahrom Md Zain, Muhamad Azry Khoiry, Noraini Hamzah, Lailatulfariha Mamat & Muhammad Imran Mohd Junaidi.  (2018).  iG-HOME Inovasi Rumah Lestari.  - 18. 

Shahrom Md Zain, Mohd Azry Khoiry, Noraini Hamzah, Lailatulfariha Mamat & Muhammad Imran Mohd Junaidi.  (2017).  Aktiviti iG-HOME Inovasi Rumah Lestari.  - 18. 

Mohamed Ariff Jaafar Sidek, Norngainy Mohd Tawil, Noraini Hamzah & Ibrahim Mohamed.  (2016).  Principles of entrepreneurship and innovation.  - Bab 4 Halaman 76. 

Mohamed Ariff Jaafar Sidek, Norngainy Mohd Tawil, Noraini Hamzah.  (2015).  Principles of entrepreneurship and innovation.  - Bab 4.