Bab Dalam Buku

Meng Chun Lam, Siok Yee Tan, Nur Fazidah Elias, Ruzzakiah Jenal dan Zainal Rasyid Mahayuddin.  (2020).  Teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik Covid-19.  - 13. 

Mei Choo Ang, Kok Weng Ng, Siti Azfanizam Ahmad, Amelia Natasya Abdul Wahab, Ruzzakiah Jenal.  (2019).  Sustainable smart technologies in visual informatics in the fourth industrial revolution for societal well-being.  - 26. 

Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi.  (2019).  Teknologi komputeran Generasi Z.  - 15. 

Ruzzakiah Jenal, Ang Mei Choo, Amelia Natasya Abdul Wahab.  (2019).  Teknologi komputeran Generasi Z.  - 14. 

Haslina Arshad, Lam Meng Chun, Zainal Rasyid Mahayuddin, Nazatul Aini Abd Majid & Ruzzakiah Jenal.  (2017).  Penyelidikan Komputeran dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 7. 

Muhammad Faiz Jasri, Ruzzakiah Jenal & Norazwin Buang.  (2017).  Siri Penyelidikan Icomp : Aplikasi Mudah Alih dan Sistem dalam Industri.  - 11. 

Muriati Mukhtar, Hazura Mohamed, Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Norleyza Jailani, Nur Fazidah Elias & Yazrina Yahya.  (2017).  Penyelidikan Komputeran dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 5. 

Muhammad Iqbal Jaiz, Ruzzakiah Jenal, Hazura Mohamed & Siti Aishah Hanawi.  (2015).  Koleksi latihan ilmiah dalam teknologi & pengurusan perisian.  - Bab 7: 70-81. 

Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Rossilawati Sulaiman & Shahrina Shahrani.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 4 : 40-48. 

Bahari Idrus, Zuraidah Abdullah, Zurina Muda, Hazura Mohamed, Siti Aishah Hanawi, Ruzzakiah Jenal, Siti Fadzilah Mat Noor dan Lailatul Qadri Zakaria..  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - 139-146. 

Tan Yih Fen, Hazura Mohamed & Ruzzakiah Jenal.  (2015).  Koleksi latihan ilmiah dalam teknologi dan pengurusan perisian.  - 111-118. 

Nur Fazidah Elias, Hazura Mohamed, Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Syaimak Abdul Shukor.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 15 : 128-138. 

Hairulliza Mohamad Judi, Noraidah Sahari @ Ashari, Siti Aishah Hanawi, Ruzzakiah Jenal dan Hazura Mohamed.  (2015).  Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 8, p 75-81. 

Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Nur Fazidah Elias, Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Hazilah Mohd Amin, Noraidah Sahari, Shahrina Shahrani, Rofizah Mohamad.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - 18:155-160. 

Norashimah Abdul Wahab, Ruzzakiah Jenal.  (2013).  Ikhtisar Projek Tahun Akhir.  - 223-233. 

Tey Choon Kee, Hazura Mohamed, Siti Aishah Hanawi, Ruzzakiah Jenal.  (2011).  Informatik Industri.  - Bab 4 : 41-52. 

Hairulliza Mohamad Judi, Ruzzakiah Jenal and Devendran Genasan.  (2011).  Applications and Experiences of Quality Control.  - Bab 25, halaman 495.