Bab Dalam Buku

Mohammad Khatim Hasan, Bahari Idrus, Syaimak Abdul Shukor & Amelia Natasya Abdul Wahab.  (2017).  Penyelidikan Komputeran Dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 10. 

Amelia Natasya Abdul Wahab, Ang Mei Choo & Siti Azfanizam Ahmad.  (2017).  Siri Penyelidikan Icomp : Aplikasi Mudah Alih dan Sistem Dalam Industri.  - 128. 

Amelia Natasya Abdul Wahab, Ruzzakiah Jenal.  (2004).  Komputeran industri : konsep dan aplikasi.  - Pg: 112-125..