Bab Dalam Buku

Nor Hidayah Hussain, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Siti Fadzilah Mat Noor dan Hazura Mohamed.  (2020).  Inovasi komputeran era 4.0.  - 16. 

Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Siti Fadzilah Mat Noor, Hazura Mohamed, Noraidah Sahari @ Ashaari, Nor Azan Mat Zin dan Intan Yusrina Zairon.  (2020).  Meneroka warisan maya.  - 18. 

Syazwani Azmi, Siti Fadzilah Mat Noor & Hazura Mohamed.  (2020).  Inovasi komputeran era 4.0.  - 13. 

Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Hazura Mohamed.  (2019).  Teknologi komputeran Generasi Z.  - 14. 

Muriati Mukhtar, Hazura Mohamed, Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Norleyza Jailani, Nur Fazidah Elias & Yazrina Yahya.  (2017).  Penyelidikan Komputeran dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 5. 

Lim Jin Jie & Hazura Mohamed.  (2017).  Siri Penyelidikan ICOMP : Aplikasi Mudah Alih dan Sistem dalam Industri.  - 5. 

Nur Faiezah Mohamad Hanafiah, Siti Fadzilah Mat Noor & Hazura Mohamed.  (2016).  Kelestarian Warisan Budaya Melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi.  - 12. 

Rofizah Mohammad, Khalilah Jamaluddin, Nur Riza Mohd Suradi & Hazura Mohamed.  (2016).  Regional Conference on Science, Technology and Social Sciences (RCSTSS 2014).  - Chapter 49 : 531-541. 

Noraidah Sahari, Hazura Mohamed & Hairulliza Mohamad Judi.  (2016).  Kelestarian Warisan Budaya melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi.  - 17. 

Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Rossilawati Sulaiman & Shahrina Shahrani.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 4 : 40-48. 

Bahari Idrus, Zuraidah Abdullah, Zurina Muda, Hazura Mohamed, Siti Aishah Hanawi, Ruzzakiah Jenal, Siti Fadzilah Mat Noor dan Lailatul Qadri Zakaria..  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - 139-146. 

Nur Fazidah Elias, Hazura Mohamed, Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Syaimak Abdul Shukor.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 15 : 128-138. 

Muhammad Iqbal Jaiz, Ruzzakiah Jenal, Hazura Mohamed & Siti Aishah Hanawi.  (2015).  Koleksi latihan ilmiah dalam teknologi & pengurusan perisian.  - Bab 7: 70-81. 

Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Nur Fazidah Elias, Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Hazilah Mohd Amin, Noraidah Sahari, Shahrina Shahrani, Rofizah Mohamad.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - 18:155-160. 

Tan Yih Fen, Hazura Mohamed & Ruzzakiah Jenal.  (2015).  Koleksi latihan ilmiah dalam teknologi dan pengurusan perisian.  - 111-118. 

Hairulliza Mohamad Judi, Noraidah Sahari @ Ashari, Siti Aishah Hanawi, Ruzzakiah Jenal dan Hazura Mohamed.  (2015).  Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 8, p 75-81. 

Muhammmad Nuramin Nordin, Siti Aishah Hanawi, Hazura Mohamed.  (2013).  Ikhtisar Projek Tahun Akhir.  - Bab 10: ms143-157. 

Tey Choon Kee, Hazura Mohamed, Siti Aishah Hanawi, Ruzzakiah Jenal.  (2011).  Informatik Industri.  - Bab 4 : 41-52. 

Nazatul Aini Abdul Majid dan Hazura Mohamed.  (2011).  Informatik Industri.  - Bab 7 : 79-90.