Bab Dalam Buku

Muhammad Rizal Razman.  (2016).  Habitat Manusia dan Pengurusannya.  - 12. 

Shamsuddin Suhor, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Muhammad Rizal Razman, Rahmah Ismail, Kartini Aboo Talib@Khalid, Azimon Abdul Aziz.  (2015).  Undang-undang Pengguna dan Keadilan Sosial.  - 11; 201-211. 

Kartini Aboo Talib@Khalid, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Muhammad Rizal Razman, Azimon Abdul Aziz, Rahmah Ismail, Shamsuddin Suhor.  (2015).  Undang-undang Pengguna dan Keadilan Sosial.  - 9; 169-188. 

Muhammad Rizal Razman, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Jamaluddin Md Jahi, Shamsuddin Suhor, Rahmah Ismail, Azimon Abdul Aziz, Kartini Aboo Talib @ Khalid.  (2015).  Undang-undang Pengguna dan Keadilan Sosial.  - 10; 189-200. 

Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Kartini Aboo Talib @ Khalid, Shamsuddin Suhor, Rahmah Ismail, Azimon Abdul Aziz & Muhammad Rizal Razman.  (2015).  Pengguna dan undang undang.  - 198-223. 

Azrina Azlan, Norhayati Mat, Muhammad Rizal Razman & Sakina Shaik Ahmad Yusoff.  (2015).  Undang - undang pengguna dan keadilan sosial.  - 246-254. 

Nor Fairuz Abu Bakar, Muhammad Rizal Razman, Jamaluddin Md Jahi & Abdul Samad Hadi.  (2015).  Undang-undang pengguna dan keadilan sosial.  - Bab 13:228-245. 

Rahmah Ismail, Muhammad Rizal Razman, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Azimon Abdul Aziz, Shamsuddin Suhor & Kartini Aboo Talib @ Khalid.  (2015).  Undang-undang Pengguna dan Keadilan Sosial.  - 150-168. 

Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Azimon Abdul Aziz, Muhammad Rizal Razman, Rahmah Ismail, Shamsuddin Suhor, Kartini Aboo Talib@Khalid.  (2015).  Undang-undang Pengguna dan Keadilan Sosial.  - 3; 50-73. 

Azimon Abdul Aziz, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Rahmah Ismail, Shamsuddin Suhor, Kartini Aboo Talib@Khalid, Muhammad Rizal Razman.  (2015).  Undang-undang Pengguna dan Keadilan Sosial.  - 4, 74-93. 

Muhammad Rizal Razman.  (2015).  Kelestarian alam sekitar di Malaysia dan Indonesia: pendekatan pengurusan dan Undang-Undang.  - Bab 2: 17-33. 

Muhammad Rizal Razman.  (2015).  Pengguna dan undang-undang.  - Bab 6 : 110-132. 

Jamaluddin Md. Jahi, Muhammad Rizal Razman, Rusli Zainal, Abdullah Sulaiman & Emrizal.  (2013).  Pengurusan alam sekitar di Malaysia dan Indonesia.  - 301-314. 

Jamaluddin Md. Jahi, Muhammad Rizal Razman & Rusli Zainal.  (2013).  Pengurusan alam sekitar di Malaysia dan Indonesia.  - Bab 1: 11-29. 

Muhammad Rizal Razman.  (2013).  Pengurusan alam sekitar di Malaysia dan Indonesia.  - Bab 14: 269-300. 

JAMALUDDIN MD. JAHI, MUHAMMAD RIZAL RAZMAN & KADIR ARIFIN.  (2011).  PERSEKITARAN DAN KESIHATAN MASYARAKAT.  - 12: 221-229. 

Muhammad Rizal Razman.  (2009).  Menjana keilmuan kelestarian.  - 85-109. 

Muhammad Rizal Razman, Mazalisah Matsah, Jamaluddin Md Jahi & Kadir Arifin.  (2006).  Geografi alam sekitar: dalam pendidikan negara.  - Bab 19: 249-256.