Bab Dalam Buku

Mohd Hanafi Mohd Yasin, Norani Mohd salleh, Hasnah Toran, Mohd Mokhtar Tahar, Siti Nur Nadirah Ibrahim.  (2010).  Praktik-Praktik Terbaik Pendidikan Untuk Semua: Isu-Isu Pendidikan Khusus di Indonesia dan Malaysia.  - Bab 1: 3-7. 

Safani Bari, Mohd Mokhtar Tahar, Mohd Hanafi Mohd Yasin.  (2010).  Praktik-Praktik Terbaik Pendidikan Untuk Semua: Isu-Isu Pendidikan Khusus di Indonesia dan Malaysia.  - Bahagian 3, Bab 2:130-138. 

Safani Bari, Mohd Hanafi Mohd Yasin, Mohd Mokhtar Tahar.  (2010).  Praktik- Praktik Terbaik Pendidikan Untuk Semua: Isu-Isu Pendidikan Khusus di Indonesia dan Malaysia.  - Bahagian 2, bab 2:66-87. 

Manisah Mohd. Ali dan Mohd Mokhtar Hj Tahar.  (2010).  Praktik-Praktik Terbaik Pendidikan untuk Semua: Isu-Isu Pendidikan Khusus di Indonesia dan Malaysia.  - 3: 139-145. 

Norasmah Hj Othman dan Mokhtar Hj Tahar.  (2010).  Praktik-Praktik Terbaik Pendidikan Untuk Semua: Isu-ISu Pendidikan Khusus di Indonesia dan Malaysia.  - 146-158. 

Mohd Mokhtar Hj Tahar dan Manisah Mohd Ali.  (2010).  Praktik-Praktik Terbaik Pendidikan untuk Semua: Isu-Isu Pendidikan Khusus di Indonesia dan Malaysia.  - 183-189. 

Mohd Hanafi Mohd Yasin, Suraiwati Nawawi,Mohd Mokhtar Tahar, Hasnah Toran.  (2010).  Pendidikan untuk Kepelbagaian Pelajar.  - 8:117-129. 

Mohd Hanafi Mohd Yasin, Mohd Mokhtar Tahar,Hasnah Toran, Safani Bari, Sazali Abd. Hamid, Nik Azhar Nik Abd. Rahman, Zawawi Zahari, Bahari Abu Bakar, Aziz Jantan, Azman Nordin.  (2010).  Praktik- Praktik Terbaik Pendidikan Untuk Semua: Isu-Isu Pendidikan Khusus di Indonesia dan Malaysia.  - 4(1):173-183. 

Mohd Mokhtar Tahar, Aliza Alias dan Hasnah Toran.  (2009).  Pendidikan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas:Konsep dan Amalan.  - 266-283. 

Rohaty Majzub, Aliza Alias, Mohd Mokhtar Tahar.  (2009).  Education for diverse learners.  - 2 :17-21. 

Effandi Zakaria, Zolkepli Haron dan Mohd Mokhtar Tahar.  (2007).  Trend Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik.  - 1-14 (Bab 1 dalam buku). 

Effandi Zakaria, Zolkepeli Haron & Mohd Mokhtar Tahar.  (2007).  Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik.  - 1:1-12.