Bab Dalam Buku

Aminah Abdullah, Nur Farhani Zahar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 35:293-307. 

Hayati binti Hussin, Dr. Abdul Rahim bin Ahmad, Dr. Sabri bin Mohamad, Dr. Wan Nasyrudin bin Wan Abdullah.  (2015).  Memasyarakatkan Quran Mensejahterakan Ummah.  - 451-464 (40). 

Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - 36:301-307. 

Aminah Abdullah, Rahmah Mastura Rosnaini, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - 37:309-315. 

Aminah Abdullah, Nurul Huda, Wan Rosli Wan Ishak & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan islam.  - Bab 39 : 325-33. 

Nadiatur Akmar Zulkifli, Aminah Abdullah, Rahmah Mastura Rosnaini, Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam: Keajaiban Penyembuhan Farmakologi Alam.  - 281-292 (34). 

Noraini Talip, Mohamad Ruzi Abdul Rahman & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam: Keajaiban Penyembuhan dengan Farmakologi Alam.  - Bab 19 : 155-160. 

Aminah Abdullah, Tan Ee Shian, Noraini Talip & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam: keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam.  - Bab 20 : 161-166. 

Noraini Talip & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam: keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam.  - Bab 25 : 199-204. 

Mohd Nazri Ahmad, Mohd Arif Nazri & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Wacana al-Quran & al-Sunnah.  - Bab 10 : 95-109. 

Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Mohd Akil Muhamed Ali.  (2015).  Wacana Al-Quran & Al-Sunnah.  - Bab 8 : 70-82. 

Mohamad Ruzi Abdul Rahman, Noraini Talip & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan islam: keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam.  - Bab 27 : 213-222. 

Noraini Talip, Mohamad Ruzi Abdul Rahman & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam: keajaiban pemyembuhan dengan farmakologi alam.  - Bab 30 : 239-242. 

Sahilah Abd. Mutalib, Mohd. Rashdan Ghazali & Wan Nasyruddin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam.  - Bab 5 : 39-42. 

Sahilah Abd. Mutalib, Mohd. Rashdan Ghazali & Wan Nasyruddin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam.  - Bab 15 : 123-128. 

Sahilah Abd. Mutalib , Siti Khadijah Shamsudin & Wan Nasyruddin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam.  - Bab 18 :147-154. 

Sahilah Abd. Mutalib, Mohd. Rashdan Ghazali & Wan Nasyruddin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam.  - Bab 22 : 177-184. 

Sahilah Abd. Mutalib, Mohd. Rashdan Ghazali & Wan Nasyruddin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam.  - Bab 14 :117-122. 

Sahilah Abd. Mutalib, Mohd. Rashdan Ghazali & Wan Nasyruddin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam.  - Bab 16 :129-136. 

Marlia Mohd Hanafiah, Faszly Rahim & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan & perubatan Islam.  - Bab 1 : 3-10. 

Marlia Mohd Hanafiah, Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya Pemakanan & Perubatan Islam.  - 3 : 19-24. 

Mohamad Ruzi Abdul Rahman, Noraini Talip & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan islam: keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam.  - Bab 31 : 243-262. 

Aminah Abdullah, Faszly Rahim, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 13 : 107-114. 

Mohamad Ruzi Abdul Rahman, Noraini Talip & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam: keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam.  - Bab 32 : 263-273. 

Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohamad Faris Mohamad Esa & Faszly Rahim.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 33 : 277-280. 

Faszly Rahim, Mohamad Faris Mohamad Esa, Aminah Abdullah & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 38 : 317-324. 

Izfa Riza Hazmi, Mohamad Faris Mohamad Esa, Faszly Rahim & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 40 : 331-344. 

Wan Juliana Wan Ahmad, Mohd Azmil Mustafa, Aminah Abdullah & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 8:61-72. 

Aminah Abdullah, Rahmah Mastura Rosnaini, Chua Hun Pin & Wan Nasyruddin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam.  - Bab 2: 11-18. 

Aminah Abdullah , Noor Amiza Azhar, Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam: Keajaiban Penyembuhan Farmakologi Alam.  - 27-38 (4). 

Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 7:53-60. 

Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 9: 73-80. 

Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar, Nur Farhani Zahar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 10:81-90. 

Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 12:97-106. 

Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 11:91-95. 

Aminah Abdullah,Tan EE Shian, Noraini Abdul Talip & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 20: 161-166. 

Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 24:191-198. 

Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar, Noraisyah Mydin Abdul Aziz & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 28:223-232. 

Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan dan perubatan Islam.  - Bab 29:233-238. 

Salmah Ahmad, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Sulaiman Ibrahim & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2014).  WARISAN KECENDEKIAAN ISLAM: Bahasa dan Kesusasteraan Arab.  - 106-110 (11). 

Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Haziyah Hussin.  (2014).  Warisan kecendekiaan Islam: pemikiran dan pembangunan Islam.  - Bab 8:75-84. 

Muammar Ghaddafi Bin Hanafiah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Othman Talib, Salmah Binti Ahmad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Hanafi Dollah.  (2014).  al-Simt al-Majid dalam masyarakat Alam Melayu.  - Bab 6 dan 114-130. 

Muammar Ghaddafi Hanafiah, Abdul Latif Samian, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Zawiyah Baba, Zulkifley Hamid & Wan Nasyruddin Wan Abdullah.  (2012).  Wacana Teori dan Strategi Kepimpinan Melayu.  - 79-89. 

Ahamad Asmadi Sakat, Sulaiman Ismail & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2010).  Takhrij hadith : realiti dan keperluan masyarakat Islam Nusantara.  - Bab 5 : 117-161. 

Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ahamad Asmadi Sakat, Fauzi Deraman & Ahmad Fakhrurrazi Mohd Zabidi.  (2010).  Takhrij Hadith : Realiti dan Keperluan Masyarakat Islam Nusantara.  - Bab 1 :1-19. 

Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Ahamad Asmadi Sakat.  (2009).  Isu-isu Permasalahan Hadith dan al-Kutub al-Sittah.  - 43-58. 

Wan Nasyrudin bin Wan Abdullah.  (2009).  al-Simt al-Majid dan masyarakat Mlayu.  - 99-113 (bab dlm buku). 

Ibrahim Abbas, Ahamad Asmadi Sakat & Khairuddin Mohd. Amin.  (2009).  Isu-isu Permasalahan Tafsir dan Qiraat.  - 43-60. 

Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad, Mohamad Fadzeli Jaafar dan Syamsul Andy Galigo.  (2009).  Mesej `Umdat Al-Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufridin`: panduan individu menuju ke jalan Allah.  - 241-252. 

Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Othman Talib, Salmah Ahmad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah dan Hanafi Dollah.  (2009).  Al-Simt Al-Majid (kalung kemuliaan) dan masyarakat Melayu.  - 115-136. 

Ahamad Asmadi Sakat & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2009).  Isu-isu Permasalahan Hadith dan al-Kutub al-Sittah.  - 1-31.