Bab Dalam Buku

Muhammad Hafiz Gambaris Watimin & Munira Ismail.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Matematik 2017.  - 3. 

Tan Jia Mei & Munira Ismail.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Matematik 2017.  - 5. 

Syakirah Mohammed & Munira Ismail.  (2017).  Buku Siri Penyelidikan Sains Matematik 2017.  - 4. 

Lee Tian Ni & Munira Ismail.  (2016).  Siri Penyelidikan Matematik.  - 1.