Bab Dalam Buku

Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad.  (2021).  Terjemahan Arab-Melayu Aplikasi Kamus dan Mesin Terjemahan.  - 13. 

Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Maheram Ahmad.  (2021).  Terjemahan Arab-Melayu Aplikasi Kamus dan Mesin Terjemahan.  - 11. 

Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Khazri Osman.  (2020).  Citra Dakwah.  - 13. 

Maheram Ahmad, Rahmah Abd al-Wahid Abdullah Kassim & Suhaila Ahmad.  (2017).  al-Lughah al-Arabiah wa Adabuha wa Thaqafatuha fi al-Mamlakah al-Arabiah al-Saudiah wa Maliziya.  - 14. 

Suhaila Zailani @ Ahmad, Maryam Abd Rahman, Salmah Ahmad, Kaseh Abu Bakar & Hakim Zainal.  (2017).  al-Lughah al-Arabiah wa Adabuha wa Thaqafatuha fi al-Mamlakah al-Arabiah al-Sa`udiah wa Maliziya.  - 13. 

Salmah Ahmad & Suhaila Zailani @ Ahmad.  (2017).  al-Lughah al-Arabiah wa Adabuha wa Thaqafatuha fi al-Mamlakah al-Arabiah al-Sa`udiah wa Maliziya.  - 9. 

Salamiah Ab. Ghani, Izziah Suryani Mat Resad Arshad & Suhaila Zailani @ Ahmad.  (2016).  Ulama Patani Ketokohan dan Keilmuan.  - 10. 

Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad & Nurul Iman Mohd Anuar Kamal.  (2016).  Islam di Negeri Sembilan.  - 13. 

Nur Pratiwi, Suhaila Zailani @ Ahmad & Salamiah Ab. Ghani.  (2016).  Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab.  - 17. 

Kaseh Abu Bakar, Khadijah Halilah Abdul Rasyid, Suhaila Zailani and Maheram Ahmad.  (2015).  Essays on the Arabian nights.  - 41-50. 

Suhaila Zailani @ Ahmad, Hakim Zainal, Ummu Hani Hashim, Khazri Osman, Zainuddin Ismail & Salamiah Ab. Ghani.  (2014).  Dimensi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dan Pengajian Islam.  - 27-43. 

Suhaila Zailani @ Ahmad, Md. Nor Abdullah dan Zamri Arifin.  (2014).  Warisan kecendekiaan Islam: Bahasa dan Kesusasteraan Arab.  - Bab 1:1-6. 

Suhaila Zailani @ Ahmad.  (2014).  Warisan kecendekiaan Islam: Bahasa dan Kesusasteraan Islam.  - 10/105-114. 

Salamiah binti Ab. Ghani, Izziah Suryani binti Arshad & Suhaila Binti Zailani @ Ahmad.  (2013).  Ulama Patani ketokohan dan keilmuan.  - 213-220(Bab 23).