Bab Dalam Buku

Nor Ba`yah Abdul Kadir, Asmawati Desa, Salleh Amat, Mimi Hanida Abdul Mutalib & Norehan Che Nuh.  (2015).  Peradaban, harapan & kilanan: wawasan, pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 6 : 73-82. 

Wan Shahrazad Wan Sulaiman dan Nor Ba`yah Abdul Kadir.  (2014).  Kesan Psikologi Bencana Alam: Kes Banjir Lumpur di Cameron Highlands.  - 141-150 (10). 

Asmawati Desa, Nor Ba`yah Abd Kadir dan Fatimah Yusooff.  (2012).  Waste management-an integrated vision.  - 5: 101-112.