Bab Dalam Buku

Norulhuda Sarnon, Fauziah Ibrahim, Ezarina Zakaria, Khadijah Alavi, Salina Nen, Mohd Suhaimi Mohamad, Nasrudin Subhi, Suzana Mohd Hoesni, & Aizan Sofia Amin.  (2015).  Peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

Noralina Omar, Khaidzir Hj Ismail, Hanina Halimatussadiah Hamsan & Suzana Mohd Hoesni.  (2006).  Kesejahteraan manusia: perspektif psikologi.  - 42-50(4).