Bab Dalam Buku

Najah Nadiah Amran, Rosmawati Mohamad Rasit.  (2020).  High Impact Educational Practices (HIEPs) Malaysia Higher Education Experience Volume 2.  - 12. 

Fadlan Mohd Othman, Ahamad Asmadi Sakat, Latifah Abdul Majid, Mohd Arif Nazri, Najah Nadiah Amran, Mohammad Asyiq Azwar Mohammad Idris, Mohd Roesfan Sazzerin Mohd Sofi.  (2020).  Sunnah Nabawiyyah Dalam Isu Kontemporari.  - 281. 

Muhammad Adam Abd. Azid, Najah Nadiah Amran, Rahim Kamarul Zaman, Khairulnazrin Nasir.  (2020).  Pemberdayaan Jaringan Strategik Ummah Melakar Kecemerlangan Masa Hadapan.  - 26. 

Muta Harah Zakaria, Amira Sariyati Firdaus, Mai Shihah Abdullah, Najah Nadiah Amran, Siti Salhah Othman, Ras Azira Ramli.  (2020).  High Impact Educational Practices HIEPs: Malaysia Higher Education Experience Volume 2.  - 18. 

Anis Sakinah Mohd Abd Rahim, Najah Nadiah Amran.  (2020).  Liberalisme dan Ekstremisme.  - 30. 

Amira Sariyati Firdaus, Muta Harah Zakaria, Mai Shihah Abdullah, Najah Nadiah Amran, Siti Salhah Othman, Gan Leong Ming.  (2020).  High Impact Educational Practices HIEPs Malaysia Higher Education Experience.  - 3. 

Muta Harah Zakaria, Amira Sariyati Firdaus, Mai Shihah Abdullah, Najah Nadiah Amran, Siti Salhah Othman, Ras Azira Ramli.  (2020).  High-Impact Educational Practices HIEPs The Malaysian Higher Education Experience - Volume 1.  - 18. 

Amira Sariyati Firdaus, Muta Harah Zakaria, Mai Shihah Abdullah, Najah Nadiah Amran, Siti Salhah Othman, Gan Leong Ming.  (2020).  High-Impact Educational Practices HIEPs The Malaysia Higher Education Experience Volume 1.  - 3. 

Najah Nadiah Amran, Latifah Abdul Majid, Rozita Ibrahim, Haziyah Hussin, A'dawiyah Ismail & Fazilah Idris.  (2018).  Dinamika Kefahaman dan Pemikiran Islam Semasa.  - 18. 

Najah Nadiah Amran, Zainab Ismail, Maznah Ibrahim, Suria Baba, Maharam Mamat, Hamdi Ishak & Norain Azlan.  (2018).  Dinamika Kefahaman dan Pemikiran Islam Semasa.  - 20. 

Najah Nadiah Amran, Fazilah Idris, Haziyah Hussin, A`dawiyah Ismail, Latifah Abdul Majid, Rozita Ibrahim & Wan Nur`ashiqin Wan Mohamad.  (2017).  Isu-isu Kontemporari dalam Zakat, Wakaf dan Filantropi Islam.  - 10. 

Siti Nor Athiyyah Mat Jusoh & Najah Nadiah Amran.  (2017).  Dinamika Pengajian Siswazah.  - 16. 

Burhan Che Daud dan Najah Nadiah Amran.  (2016).  Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS).  - 18. 

Najah Nadiah Amran.  (2011).  Muslim Minority.  - 55-82. 

Najah Nadiah Amran.  (2006).  Kelangsungan pengajian Hadis : cabaran dan masa depan.  - 111-129.