Bab Dalam Buku

Wan Zulkifli Wan Hassan, Nazri Muslim, Jamsari Alias.  (2018).  Sains dan Teknologi: Wahana Akal Budi Melayu.  - 17. 

Nazri Muslim, Wan Zulkifli Wan Hassan, Jamsari Alias.  (2018).  Sains dan Teknologi: Wahana Akal Budi Melayu.  - 13. 

Nazri Muslim & Abdul Latif Samian.  (2018).  Institusi perubatan Islam: akal budi Melayu.  - 5. 

Wan Norasyikin Wan Ismail, Nazri Muslim, Abdul Latif Samian.  (2018).  Sains dan Teknologi : Wahana Akal Budi Melayu.  - 17. 

Nazri Muslim, Abdul Latif Samian & Hazwani Che Abdul Rahim.  (2018).  Institusi perubatan Islam: akal budi Melayu.  - 33. 

Nazri Muslim.  (2018).  Institusi Perubatan Islam : Akal Budi Melayu.  - 16. 

Roziah Sidik @ Mat Sidek, Nazri Muslim, Nor Azlina Sidek, Noraini Mustapha, Mohd Jailani Abdullah, Siti Norhidayah Mohd Sufie & Ahmad Sobrie Haji Abdul Rahman.  (2018).  Institusi Perubatan Islam : Akal Budi Melayu.  - 53. 

Wan Zulkifli Wan Hassan & Nazri Muslim.  (2017).  Sains di Alam Melayu.  - 13. 

Jamsari Alias, Norazila Mat, Nazri Muslim, Wan Zulkifli Wan Hassan, Aminudin Basir & Khalim Zainal.  (2017).  Pendidikan Bersepadu ke Arah Bakat Insan Kelas Pertama.  - 7. 

Nazri Muslim, Kassim Bahali & Wan Zulkifli Wan Hassan.  (2017).  Sains di Alam Melayu.  - 14. 

Fazilah Idris, Rozita Ibrahim, Rozmel Abdul Latiff, Hasanah Abd. Khafidz, Ahmad Zamri Mansor, Nasrudin Yunos & Nazri Muslim.  (2016).  Action Research: A Window to New Experiences in Teaching and Learning.  - 21. 

Nazri Muslim & Abdul Latif Samian.  (2016).  Teknologi di Alam Melayu.  - Bab 13: 220-230. 

Nurhafilah Musa, Nazri Muslim, Mohd Fakaruddeen Che Omar & Asmak Husin.  (2016).  Contemporary Issues and Development in the Global Halal Industry.  - 9. 

Jamsari Alias, Norazila Mat, Nazri Muslim, Wan Zulkifli Wan Hassan & Ismail Upawi.  (2015).  Kematangan sosial ke arah masyarakat harmoni.  - Bab 9 : 90-100. 

Wan Norasyikin Wan Ismail, Nazri Muslim & Abdul Latif Samian.  (2014).  Isu-isu Sains & Teknologi Di Alam Melayu.  - Bab 25 324-341. 

Jamsari Alias, Norazila Mat, Nazri Muslim dan Wan Zulkifli Wan Hassan.  (2014).  Isu-Isu Sains dan Teknologi di Alam Melayu.  - 122-132. 

Nazri Muslim, Wan Zulkifli Wan Hassan, Jamsari Alias, Ahmad Bazri Mokhtar & Paimah Atoma.  (2014).  Isu-isu Sains & Teknologi Di Alam Melayu.  - Bab 17 209-222. 

Wan Norasyikin Wan Ismail, Nazri Muslim dan Abdul Latif Samian.  (2014).  Isu-Isu Sains dan Teknologi di Alam Melayu.  - 324-341. 

Wan Zulkifli Wan Hassan, Nazri Muslim dan Jamsari Alias.  (2014).  Isu-Isu Sains dan Teknologi di Alam Melayu.  - 342-358. 

Jamsari Alias, Norazila Mat, Nazri Muslim, Wan Zulkifli Wan Hassan, & Ismail Upawi.  (2014).  Modal Insan Generasi Y.  - Bab 4: ms 28-38. 

Jamsari Alias, Norazila Mat, Nazri Muslim, Ismail Upawi.  (2013).  Ke arah transformasi modal insan yang unggul.  - Bab 10:95-115. 

Ahmad Tarmizi Talib, Sarjit Singh Gill, Nazri Muslim.  (2013).  Hubungan etnik di Malaysia.  - 8 : 178-199. 

Shafie Muhammad dan Nazri Muslim.  (2013).  Sains & Teknologi di Alam Melayu : hidup bersendikan sains, sains bersendikan syarak.  - Bab 12 : hlm 137-145. 

Mansor Mohd Noor dan Nazri Muslim.  (2013).  PRU-13 : siapa pilihan pengundi?.  - 1-11. 

Nazri Muslim dan Faridah Jalil.  (2012).  Modul Hubunngan Etnik Edisi Kedua.  - 91-120. 

Nazri Muslim dan Mohamad sabri Haron.  (2012).  Wacana Teori dan Strategi Kepimpinan Melayu.  - 8(115-138). 

Mohamad Sabri Haron dan Nazri Muslim.  (2012).  Wacana Teori dan Strategi Kepimpinan Melayu.  - 4 (59-68). 

Shamsul Amri Baharuddin, Mansor Mohd Noor, Fazilah Idris, Nazri Muslim, Faridah Jalil, Azmi Aziz, Mohamad Fauzi Sukimi [and (three) others ].  (2012).  Modul hubungan etnik.  - Bab 7 : 169-192. 

Wan Zulkifli Wan Hassan dan Nazri Muslim.  (2012).  Sains & Teknologi di Alam Melayu.  - 348-258. 

Nazri Muslim, Kassim Bahali dan Wan Zulkifli Wan Hassan.  (2012).  Sains & Teknologi di Alam Melayu.  - 225-236. 

Jamsari Alias, Norazila Mat dan Nazri Muslim.  (2012).  Keseimbangan Modal Insan Dalam Membangun Masyarakat Holistik.  - Bab 8 (99 - 121). 

Nazri Muslim, Johari Talib dan Nasaruddin Yunus.  (2011).  Kemahiran dan kecekapan dalam pendidikan.  - 21-38. 

Nazri Muslim dan Zarina Othman.  (2010).  Bahasa Melayu Bestari.  - 117-148. 

Ahmad Tarimizi, Nazri Muslim dan Sarjit Singh Gill.  (2010).  Hubungan etnik di Malaysia.  - 166-184. 

Abdul Latif Samian dan Nazri Muslim.  (2008).  Islam Hadhari: Pendekatan Pembangunan Peradaban.  - bab 8, 469. 

Nazri Muslim, Azmi Aziz, Mohamad Fauzi Sukimi & Shamsul Amri Baharuddin.  (2007).  Modul Hubungan Etnik.  - bab9, 169-188. 

Nazri Muslim & Shamsul Amri Bahaarudddin.  (2007).  Modul hubungan etnik.  - bab 6/91-117. 

Nazri Muslim.  (2007).  Wacana pengajian umum.  - 45-61. 

Nazri Muslim, Nasruddin Yunos & Shamsul Amri Baharuddin.  (2007).  Modul hubungan etnik.  - bab2/7-20. 

Nasruddin Yunus dan Nazri Muslim.  (2006).  Hubungan etnik.  - 1-22. 

Md. Zhahir Kechot dan Nazri Muslim.  (2006).  Amalan Pengurusan dan Budaya Kualiti Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia.  - bab 2 dan hlm 47-60. 

Haryate Abdul hamid dan Nazri Muslim.  (2006).  Islam hadhari penjana masyarakat berpengetahuan.  - 223-236. 

Nazri Muslim dan Mohd Sabri Haron.  (2006).  Readings on ethnic relations in a multicultural society.  - Bab 5 ; 52-61. 

Nazri Muslim.  (2006).  Hubungan etnik di Malaysia.  - 166-191. 

Nazri Muslim dan Abdul Latif Samian.  (2006).  Hubungan etnik.  - 83-108. 

Nazri Muslim dan Mohd Arip Kasmo.  (2006).  Hubungan etnik.  - 165-185. 

Nazri Muslim.  (2006).  Hubungan etnik.  - 41-70. 

Nazri Muslim & Jamsari Alias.  (2004).  Wacana pengajian umum.  - 21-28. 

Mohamad Sabri Haron, Nazri Muslim dan Jamsari Alias.  (2003).  Tamaun Islam dan Kenegaraan Malaysia A.  - 315-325.