Bab Dalam Buku

Shuzlina Abdul-Rahman, Azuraliza Abu Bakar & Zeti Azura Mohamed-Hussein.  (2015).  Communications in computer and information science.  - 3-15. 

Noorashikin Mustafa, Noor Faridatul Ainun Zainal, Siti Norul Huda Sheikh Abdullah, Azuraliza Abu Bakar, Salwani Abdullah.  (2013).  Pengecaman Pola Teori & Aplikasi.  - 267-279 (11). 

B.Z.Halimah, A.Azlina, T.M.Sembok, I.Sufian, Shahrul Azman M.N.,A.B.Azuraliza,A.O.Zulaiha,O.Nazlia, A.Salwani, A.Sanep,M.T.Hailani, M.Z.Zaher, J.Azizah,M.Y.Nor Faezah,W.O.Choo, Chew Abdullah and B. So.  (2009).  Visual Informatics: Bridging Research and Practice.  - 288-301. 

Siti Sakira Kamarudin, Abdul Razak Hamdan, Azuraliza Abu Bakar.  (2009).  Lecture Notes in Artificial Intelligence.  - 579-586. 

Zulaiha Ali Othman, Azuraliza Abu Bakar, Zalinda Othman, Suzanna Rosli.  (2009).  Lecture Notes in Artificial Intelligence.  - 87-93. 

Mazidah Puteh, Abdul Razak Hamdan, Khairuddin Omar, & Azuraliza Abu Bakar.  (2008).  Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics).  - 232-241.