Bab Dalam Buku

Raja Nor Asmani Raja Yaakob, Salasiah Hanin Hamjah.  (2021).  Kaunseling Islam dan Kesejahteraan Insan.  - 11. 

Salasiah Hanin Hamjah, Md. Noor Saper, Zainab Ismail.  (2021).  Kaunseling Islam dan Kesejahteraan Insan.  - 8. 

Siti Nazratul Ain Mohd. Arifin, Mohd. Shafiee Hamzah, Salasiah Hanin Hamjah.  (2021).  Kaunseling Islam dan Kesejahteraan Insan.  - 8. 

Nadhirah Muhamad Arib, Salleh Amat, Salasiah Hanin Hamjah.  (2021).  Kaunseling Islam dan Kesejahteraan Insan.  - 9. 

Salasiah Hanin Hamjah, Norazman Amat.  (2021).  Kaunseling Islam dan Kesejahteraan Insan.  - 15. 

Norazman Amat, Norshamsinor Baharin, Salasiah Hanin Hamjah.  (2021).  Kaunseling Islam dan Kesejahteraan Insan.  - 9. 

Mariam Abd Majid, Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Sahlawati Abu Bakar, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Salasiah Hanin Hamjah, Zulkefli Aini, Naqibah Mansor.  (2020).  Diskusi Akademia Pengajian Islam Semasa.  - 10. 

Salasiah Hanin Hamjah.  (2020).  Pembangunan dan Pendidikan Masyarakat Islam.  - 15. 

Salasiah Hanin Hamjah.  (2020).  Konsep dan Proses Kaunseling Islam.  - 13. 

Abu Dardaa Mohamad, Salasiah Hanin Hamjah, Ahmad Irdha Mokhtar.  (2020).  Wasatiyyah Konsep dan Pengamalan.  - 9. 

Zainab Ismail, Salasiah Hanin Hamjah, Nurbaitil Aminah Mohd Anuar.  (2020).  Konsep dan Proses Kaunseling Islam.  - 127. 

Jaffary Awang, Salasiah Hanin Hamjah, Muhammad Arif Yahya.  (2020).  Pembangunan dan Pendidikan Masyarakat Islam.  - 7. 

Zainab Ismail, Salasiah Hanin Hamjah, Nurbaitil Aminah Mohd Anuar.  (2020).  Konsep dan Proses Kaunseling Islam.  - 127. 

Zainab Ismail, Salasiah Hanin Hamjah, Nurbaitil Aminah Mohd Anuar.  (2020).  Konsep daan Proses Kaunseling Islam.  - 127. 

Salasiah Hanin Hamjah, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani.  (2020).  Wasatiyyah, Konsep dan Pengamalan.  - 13. 

Salasiah Hanin Hamjah, Izzah Nur Aida Zur Raffar.  (2019).  Pengiklanan Menurut Perspektif Islam.  - 14. 

Zainab Ismail, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Salasiah Hanin Hamjah, Muhammad Adib Samsudin, Rosmawati Mohamad Rasit.  (2019).  Pengiklanan Menurut Persepktif Islam.  - 11. 

Salasiah hanin hamjah.  (2019).  Buku bercakap dengan cermin, perjuangkan syurgamu.  - 9. 

Zainab Ismail, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Zuria Mahmud, Salasiah Hanin Hamjah, Zuliza Mohd Kusrin, Razaleigh Muhamat@Kawangit, Roziah Sidik@Mat Sidek, Rasidah Jemain & Elmi Baharuddin.  (2017).  Dakwah dalam Kepelbagaian.  - 25. 

Abu Dardaa Mohamad, Salasiah Hanin Hamjah & Ahmad Irdha Mokhtar.  (2017).  Wasatiyyah dalam Dakwah Islamiah.  - 13. 

Salasiah Hanin Hamjah, Latifah Abdul Majid & Zuliza Mohd. Kusrin.  (2016).  Penyelidikan Kontemporari dalam Pengajian Islam.  - 6 (xvii-). 

A`dawiyah Ismail, Zainab Ismail, Salasiah Hanin Hamjah & Rosmawati Mohamad Rasit.  (2016).  Penyelidikan Kotemporari dalam Pengajian Islam.  - 4. 

Rosmawati Mohamad Rasit, Salasiah Hanin Hamjah, Siti Rugayah Tibek, Muhamad Faisal Ashaari, Muhammad Adib Samsudin, Zulkefli Aini & Ahmad Irdha Mokhtar.  (2016).  Dakwah dan Etnik di Malaysia.  - 6. 

Zulkefli Aini, Abd. Hakim Mohad, Rosmawati Mohamad Rasit, Muhamad Faisal Ashaari, Siti Rugayah Tibek, Muhaammad Adib Samsudin, Salasiah Hanin Hamjah, Ahmad Irdha Mokhtar & S. Salahuddin Suyurno.  (2016).  Dakwah dan Etnik di Malaysia.  - Bab 15 : 172-183. 

Adawiyah Ismail, Salasiah Hanin Hamjah & Fairuz Hafiizh Othman.  (2016).  Dakwah & Etnik di Malaysia.  - 11. 

Muhammad Adib Samsudin, Salasiah Hanin Hamjah.  (2015).  New perspectives on contemporary social studies.  - 233-239. 

Salasiah Hanin Hamjah.  (2014).  Pembangunan Dakwah Mualaf.  - 26-36. 

Rosmawati Mohamad Rasit & Salasiah Hanin Hamjah.  (2014).  Isu dakwah masa kini.  - 86-97. 

Rosmawati Mohamad Rasit, Siti Rugayah Hj Tibek, Salasiah Hanin Hamjah, Razaleigh Muhamat @ Kawangit, Muhamad Faisal Ashaari & Zabidi Mohamed.  (2014).  Dakwah, media dan masyarakat.  - Bab 11: 133-148. 

Salasiah Hanin Hamjah, Zainab Ismail, Rosmawati Mohamad Rasit & Ermy Azziaty Rozali.  (2014).  Dimensi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dan Pengajian Islam.  - Bab 8: 83-98. 

Salasiah Hanin Hamjah, Zainab Ismail, Rosmawati Mohamad Rasit & Ermy Azziaty Rozali.  (2014).  Dimensi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab dan Pengajian Islam.  - Bab 7:69-82. 

Salasiah Hanin Hamjah dan Rosmawati Mohamad Rasit.  (2014).  Isu Dakwah Masa Kini Keluarga Komuniti Marginal dan Pendidikan.  - Bab 5 hlm. 71-85. 

Norazman Amat & Salasiah Hanin Hamjah.  (2014).  Isu dakwah masa kini, keluarga Komuniti Marginal dan Pendidikan..  - 15-26. 

Zaizul Ab. Rahman, Ab. Aziz Mohd. Zain, Jaffary Awang, Ahmad Sunawary Long, Norodzoh Siren, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Salasiah Hanin Hamjah & Indriaty Ismail..  (2014).  Pembangunan Dakwah Semasa..  - Bab 19 : 239-258. 

Zaizul Ab. Rahman, Ab. Aziz Mohd. Zain, Jaffary Awang, Ahmad Sunawary Long, Norodzoh Siren, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Salasiah Hanin Hamjah & Indriaty Ismail.  (2014).  Pembangunan Dakwah Semasa.  - Bab 15:181-193.. 

Salasiah Hanin Hamjah, Zainab Ismail, Fariza Md. Sham & Adawiyah Ismail.  (2014).  Pembangunan Dakwah Semasa..  - Bab 8 : 109-118. 

Azizah Mahadi, Zainab Ismail & Salasiah Hanin Hamjah.  (2014).  Pembangunan Dakwah Semasa.  - Bab 7: 96-108. 

Salasiah Hanin Hamjah & Muhamad Kasim Mat Yatim.  (2014).  Dakwah, Media dan Masyarakat.  - Bab 10: hlm 119-132. 

Salasiah Hanin Hamjah, Rosmawati Mohamad Rasit, Fariza Md. Sham, Zainab Ismail, Zuliza Mohd Kusrin, Mohd al-Adib Samuri & Nazirah Kamal Basah.  (2014).  Dakwah, Media dan Masyarakat.  - 20-30. 

Rosmawati Mohamat Rasit, Salasiah Hanin Hamjah, A`dawiyah Ismail.  (2014).  Dakwah, Media & Masyarakat.  - 11. 

Siti Nor Azizah Abdul Majid, Salasiah Hanin Hamjah & Md. Nor Abdullah.  (2014).  Warisan Kecendikiawan Islam, Dakwah Seni dan Media.  - 106-116. 

Siti Nor Azizah Abdul Majid, Salasiah Hanin Hamjah & Md Nor Abdullah.  (2014).  Warisan kecendekiaan Islam : dakwah, seni dan media.  - 11:106-116. 

Fariza Md.Sham,Salasiah Hanin Hamjah,Siti Norlina Muhamad,Intan Farhana Saparuddin,Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam Dakwah,Seni dan Media.  - 121-125. 

Salasiah Hanin Hamjah, Zainab Ismail, Fariza Md. Sham & A`dawiyah Ismail.  (2011).  Dakwah pembangunan semasa.  - 85-93. 

Salasiah Hanin Hamjah, Zainab Ismail, Fariza Md Sham & A`dawiyah Ismail.  (2011).  Pembangunan dakwah semasa.  - 85-93. 

Salasiah Hanin Hamjah.  (2011).  Isu-isu pengurusan saudara muslim.  - 69-86. 

Azizah Mahadi, Zainab Ismail & Salasiah Hanin Hamjah.  (2011).  Pembangunan dakwah semasa.  - 73-84. 

Zaizul Ab. Rahman, Ab. Aziz Mohd Zain, Jaffary Awang, Ahmad Sunawari Long, Norodzoh Hj Siren, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Salasiah Hanin Hamjah & Indriaty Ismail.  (2011).  Pembangunan dakwah semasa.  - Bab 19 hlm 199. 

Zaizul Ab. Rahman, Ahmad Sunawari Long, Jaffary Awang, Indriaty Ismail, Norodzoh Hj Siren, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Salasiah Hanin Hamjah & Ab. Aziz Mohd Zain.  (2011).  Pembangunan dakwah semasa.  - Bab 15 hlm 151. 

A`dawiyah Ismail & salasiah Hanin Hamjah.  (2010).  Dakwah Multi Etnik..  - 1-20. 

Salasiah Hanin Hamjah.  (2010).  Pengurusan organisasi dakwah.  - Bab 2, 17-29. 

Norazman Amat & Salasiah Hanin Hamjah.  (2010).  Isu dakwah masa kini: keluarga, komuniti marginal dan pendidikan.  - 1-16. 

Rosmawati Mohamad Rasit & Salasiah Hanin Hamjah.  (2010).  Isu dakwah masa kini: keluarga, komuniti marginal dan pendidikan.  - 91-102. 

Salasiah Hanin Hamjah & Rosmawati Mohamad Rasit.  (2010).  Isu dakwah masa kini: keluarga, komuniti marginal dan pendidikan.  - 71 - 90. 

Salasiah Hanin Hamjah & Adawiyah Ismail.  (2010).  Dakwah Multi Etnik..  - 258-272. 

Salasiah Hanin Hamjah.  (2009).  Issues & Challenges of Contemporary Islam and Muslims.  - 415-424.