Bab Dalam Buku

Hatta Sidi, Chong Sheau Tsuey, Luke Woon Sy-Cherng.  (2021).  Psikologi Wanita di Malaysia.  - 13. 

Hatta Sidi, Chong Sheau Tsuey.  (2020).  Teori dan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Menyusuri Pandemik Covid-19.  - 13. 

Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Nurul-Azza Abdullah, Abdul Rahman Ahmad Badayai, Nasrudin Subhi, Salina Nen, Hilwa Abdullah, Chong Sheau Tsuey, Rozainee Khairudin.  (2020).  Teori dan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran: Menysuri Pandemik Covid-19.  - 8. 

Chong Sheau Tsuey.  (2019).  Generasi Milenium Malaysia: Menangani Perubahan dan Ketidaksamaan.  - 19. 

Chong Sheau Tsuey.  (2019).  Generasi Milenium Malaysia: Menangani Perubahan dan Ketidaksamaan.  - 21. 

Samsudin A Rahim, Chong Sheau Tsuey, Fauziah Ibrahim, Balan Rathakrishnan, Ali Salman, Hamisah Zaharah Hasan, Denice Koh Choon Lian, Mohamed Dahlan Ibrahim & Wasitah Hj Mohd Yusof.  (2016).  Generasi Muda Komuniti Terpinggir : Ke arah Penjanaan Semula Pembangunan Generasi Muda.  - 28. 

Nasrudin Subhi, Mohd Suhaimi Mohamad, Chong Sheau Tsuey, Nor Ba`yah Abdul Kadir & Samsudin A Rahim.  (2015).  Peradaban, Harapan & Kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 5 : 63-72. 

Mohd Suhaimi Mohamad, Rahmah Mohd Amin, Nasrudin Subhi, Fauziah Ibrahim, Khadijah Alavi, Norulhuda Sarnon & Chong Sheau Tsuey.  (2014).  Social Science : Directory of research projects : fundamental research grant scheme (frgs). Phase 2011.  - 58-65. 

Chong Sheau Tsuey.  (2014).  Srikandi PhD : cerita, cita-cita dan cabaran.  - 10 : 183-198.