Bab Dalam Buku

Zaizul Ab. Rahman, Ab. Aziz Mohd. Zain, Jaffary Awang, Ahmad Sunawary Long, Norodzoh Siren, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Salasiah Hanin Hamjah & Indriaty Ismail.  (2014).  Pembangunan Dakwah Semasa.  - Bab 15:181-193.. 

Dzulkarnain Abdullah & Zaizul Ab. Rahman.  (2014).  Warisan Kecendekiaaan Islam Pemikiran dan Pembangunan Islam.  - Bab 3 : Hlmn 16-24. 

Zaizul Ab. Rahman, Ab. Aziz Mohd. Zain, Jaffary Awang, Ahmad Sunawary Long, Norodzoh Siren, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Salasiah Hanin Hamjah & Indriaty Ismail..  (2014).  Pembangunan Dakwah Semasa..  - Bab 19 : 239-258. 

Zaizul Ab. Rahman, Ab. Aziz Mohd Zain, Jaffary Awang, Ahmad Sunawari Long, Norodzoh Hj Siren, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Salasiah Hanin Hamjah & Indriaty Ismail.  (2011).  Pembangunan dakwah semasa.  - Bab 19 hlm 199. 

Zaizul Ab. Rahman, Ahmad Sunawari Long, Jaffary Awang, Indriaty Ismail, Norodzoh Hj Siren, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Salasiah Hanin Hamjah & Ab. Aziz Mohd Zain.  (2011).  Pembangunan dakwah semasa.  - Bab 15 hlm 151.