Bab Dalam Buku

Aishah Juri, Khairul Anuar Abu Othman, Haziyah Hussin dan Sabri Mohamad.  (2020).  Pengajaran dan Pembelajaran Ilmu Giraat di Malaysia.  - 19. 

Sabri Mohamad, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Hamdi Ishak.  (2020).  Pengajaran dan Pembelajaran Ilmu Giraat di Malaysia.  - 17. 

Sabri Mohamad & Mohd Faizulamri Mohd Saad.  (2017).  Pengajian Qiraat di Malaysia : Isu dan Cabaran.  - 24. 

Aishah Juri, Sabri Mohamad & Haziyah Hussin.  (2017).  Pengajian Qiraat di Malaysia : Isu dan Cabaran.  - 12. 

Ismarulyusda Ishak, Nor Malia Abdul Warif, Farah Wahida Ibrahim, Siti Nur Rasyidah Md Ramli, Sabri Mohamed.  (2016).  Memperkasa generasi penghafaz al quran.  - 5. 

Al Muslim Mustapa, Mohd Faizulamri Mohd Saad & Sabri Mohamad.  (2015).  Wacana al-Quran dan al-Sunnah.  - Bab 7 : 60-69. 

Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad & Muhd Najib Abdul Kadir.  (2015).  Wacana al-Quran & al-Sunnah.  - Bab 3 : 21-29. 

Hayati binti Hussin, Dr. Abdul Rahim bin Ahmad, Dr. Sabri bin Mohamad, Dr. Wan Nasyrudin bin Wan Abdullah.  (2015).  Memasyarakatkan Quran Mensejahterakan Ummah.  - 451-464 (40). 

Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi, Sabri Mohamad, Mohd Abdul Nasir Abd. Latif & Muhammad Hasbi Abdul Rahman.  (2015).  Wacana Al-Quran & Al-Sunnah.  - Bab 2 : 5-20. 

Nurul Asma Mazlan, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad & Wan Mohd Hamdi Nordin.  (2015).  Wacana al-Quran & al-Sunnah.  - Bab 6 : 49-59. 

Yusri Chek, Sabri Mohamad & Haziyah Hussin.  (2014).  Tajdid in Quranic studies.  - 121-134. 

Izziah Suryani M.Resad,Azmul Fahimi Kamaruzaman,W.Kamal Mujani, Mazlan Ibrahim,LatifahAbd.Majid,RoziahSidik,Farid MatZain,EzadAzraai Jamsari,ErmyAzziatyRozali,SabriMohamad,FadlanOthman,Rabitah,Haziyah.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

Muhd Najib Abdul Kadir, Mohd Akil Muhamed Ali & Sabri Mohamad.  (2010).  Takhrij hadith : realiti dan keperluan masyarakat Islam nusantara.  - Bab 3 : 39-66.