Bab Dalam Buku

Norfazilah Ahmad, Azmawati Mohammed Nawi, Rozita Hod, Azimatun Noor Aizuddin, Faiz Daud, Mohd Rohaizat Hassan, Azman Ariff.  (2021).  HCTM Kesiapsiagaan dalam menangani covid-19.  - 140. 

Mohd Rohaizat Hassan, Rozaihan Mansor, Mohd Shukri Baba.  (2020).  A Problem - Based Learning Approach To One Health Cases 2.  - 303. 

Mohammad Safree Jeffree, Mohd Rohaizat Hassan.  (2019).  Modul latihan pencegahan tibi untuk sukarelawan rakan stop tibi (SRST) di Komuniti.  - 94. 

Khamisah Awang Lukman, Mohd Rohaizat Hassan.  (2019).  Modul latihan pencegahan tibi untuk sukarelawan rakan stop tibi (SRST) di Komuniti.  - 94.