Bab Dalam Buku

Salina Nen.  (2022).  Isu Kontemporari Kekeluargaan di Malaysia.  - 10. 

Salina Nen.  (2021).  Psikologi Wanita di Malaysia.  - 28. 

Salina Nen.  (2021).  Belia Berisiko di Malaysia.  - 19. 

Salina Nen.  (2020).  Jenayah Jalanan Isu, Punca dan Mekanisme Pencegahan.  - 15. 

Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Nurul-Azza Abdullah, Abdul Rahman Ahmad Badayai, Nasrudin Subhi, Salina Nen, Hilwa Abdullah, Chong Sheau Tsuey, Rozainee Khairudin.  (2020).  Teori dan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran: Menysuri Pandemik Covid-19.  - 8. 

Mohammed Yusof Dawood Gany, Nasrudin Subhi, Salina Nen, Arena Che Kasim.  (2019).  Pengurusan Stress.  - 12. 

Salina Nen.  (2019).  Pengurusan Stress.  - 12. 

Salina Nen.  (2017).  Kanak-Kanak Hilang di Malaysia : Pengalaman dan Intervensi.  - 16. 

Khadijah Alavi & Salina Nen.  (2017).  Kanak-Kanak Hilang di Malaysia: Pengalaman dan Intervensi.  - 8. 

Norulhuda Sarnon, Fauziah Ibrahim, Ezarina Zakaria, Khadijah Alavi, Salina Nen, Mohd Suhaimi Mohamad, Nasrudin Subhi, Suzana Mohd Hoesni, & Aizan Sofia Amin.  (2015).  Peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

Mohd Suhaimi Mohamad, Khaidzir Ismail, Nasrudin Subhi, Norulhuda Sarnon, Salina Nen, Nik Hairi Omar & Ku Basyirah Ku Yaacob.  (2015).  Peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 8 : 93-106.