Bab Dalam Buku

Sharifa Ezat Wan Puteh, Ellyana Mohammad Selamat & Norfazilah Ahmad.  (2020).  Isu masyarakat berpendapatan rendah di Malaysia: Cabaran minda dan kesihatan.  - 12. 

Aniza Ismail, Norhayati Mokhtar & Norfazilah Ahmad.  (2020).  Empowerment and Improvement of the Well-Being of Orang Asli in Malaysia.  - 10. 

Aniza Ismail, Norhayati Mokhtar & Norfazilah Ahmad.  (2018).  Pemerkasaan kesejahteraan hidup orang asli di Malaysia.  - 11.