Bab Dalam Buku

Rozita Ibrahim, Nasrudin Subhi, Mohd Suhaimi Mohamad, Mushrifah Idris.  (2019).  Isu Kontemporari Kesepaduan Sosial di Malaysia.  - 14. 

Fauziah Ibrahim, Mohd Suhaimi Mohamad.  (2019).  Penulisan Tesis: Kajian Kualitatif dan Kuantitatif.  - 26. 

Mohd Suhaimi Mohamad, Nasrudin Subhi, Junaenah Sulehan & Manisah Ali.  (2018).  Pemerkasaan Kesejahteraan Hidup Orang Asli di Malaysia.  - 20. 

Mohd Suhaimi Mohamad.  (2017).  Kanak-Kanak Hilang di Malaysia : Pengalaman dan Intervensi.  - 13. 

Khadijah Alavi & Mohd Suhaimi Mohamad.  (2017).  Kanak-Kanak Hilang di Malaysia : Pengalaman dan Intervensi.  - 20. 

Mohd Suhaimi Mohamad, Khaidzir Ismail, Nasrudin Subhi, Norulhuda Sarnon, Salina Nen, Nik Hairi Omar & Ku Basyirah Ku Yaacob.  (2015).  Peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 8 : 93-106. 

Norulhuda Sarnon, Fauziah Ibrahim, Ezarina Zakaria, Khadijah Alavi, Salina Nen, Mohd Suhaimi Mohamad, Nasrudin Subhi, Suzana Mohd Hoesni, & Aizan Sofia Amin.  (2015).  Peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

Nasrudin Subhi, Mohd Suhaimi Mohamad, Chong Sheau Tsuey, Nor Ba`yah Abdul Kadir & Samsudin A Rahim.  (2015).  Peradaban, Harapan & Kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 5 : 63-72. 

Mohd Suhaimi Mohamad, Rahmah Mohd Amin, Nasrudin Subhi, Fauziah Ibrahim, Khadijah Alavi, Norulhuda Sarnon & Chong Sheau Tsuey.  (2014).  Social Science : Directory of research projects : fundamental research grant scheme (frgs). Phase 2011.  - 58-65.