Bab Dalam Buku

Suhaimee Saahar@Saabar,Rusyda Helma Mohd.  (2007).  Ke Arah Pembangunan E-Malaysia: Isu Dan Cabaran.  - 23:267-282.