Bab Dalam Buku

Dian Indrayani Jambari & Liyana Abdul Halim.  (2015).  Koleksi latihan ilmiah dalam teknologi dan pengurusan perisian.  - 56-69.