Bab Dalam Buku

Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Amri Md Shah, Wan Ahmad Hafz Wan Mohd Azahary, Ahmad Tarmizi Alwi, Mohd Amram Mohd Noor, Shahdy Izuan Samsuddin.  (2019).  Exploring the hydrodynamic characteristics of West Peninsular Malaysia.  - 22. 

Shahrom Md Zain, Wan Hanna Melini Wan Mokhtar & Nur Shazwani Mohammad.  (2019).  Universiti pemacu kelestarian alam sekitar.  - 4. 

Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Siti Aminah Bassa Nawang.  (2018).  Laut Makan Darat.  - 45. 

Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Norzatul Ezzah Hasan.  (2018).  Senario Perubahan Aras Laut di Kawasan Rendah.  - 10. 

Khairul Nizam Abdul Maulud, Fazly Amri Mohd, Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Othman Jaafar & Yannie Anak Benson.  (2018).  Space Science and Communication for Sustainability.  - 12. 

Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Suraya Sharil, Nur Shazwani Muhammad.  (2018).  Inovasi Rumah Lestari.  - 21. 

Khairul Nizam Abdul Maulud, Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Rawshan Ara Begum, Lam Kuok Choy, Mokhtar Jaafar.  (2018).  Senario Perubahan Aras Laut di Kawasan Rendah.  - 14. 

Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Nur Shazwani Muhammad, Suraya Sharil & Muhammad Imran Mohd Junaidi.  (2017).  Aktiviti iG-HOME Inovasi Rumah Lestari.  - 27. 

Khairul Nizam Abdul Maulud, Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Zaini Sakawi, Roshana Mat Rafar, Siti Fatin Mohd Razali, Rawshan Ara Begum, Lubna Alam, Lam Kuok Choy, Mokhtar Jaafar [and (three) others].  (2015).  Kesan hakisan pantai dan kenaikan paras air laut di Batu Pahat (Impak kepada Komuniti Setempat).  - Bab 2 : 7-18. 

Wan Hanna Melini Wan Mohtar.  (2014).  Srikandi PhD: Cerita, cita-cita dan cabaran.  - 109-126.