Bab Dalam Buku

Khairul Nizam Abdul Maulud, Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Rawshan Ara Begum, Lam Kuok Choy, Mokhtar Jaafar.  (2018).  Senario Perubahan Aras Laut di Kawasan Rendah.  - 14. 

Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Siti Aminah Bassa Nawang.  (2018).  Laut Makan Darat.  - 45. 

Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Suraya Sharil, Nur Shazwani Muhammad.  (2018).  Inovasi Rumah Lestari.  - 21. 

Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Norzatul Ezzah Hasan.  (2018).  Senario Perubahan Aras Laut di Kawasan Rendah.  - 10. 

Khairul Nizam Abdul Maulud, Fazly Amri Mohd, Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Othman Jaafar & Yannie Anak Benson.  (2018).  Space Science and Communication for Sustainability.  - 12. 

Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Nur Shazwani Muhammad, Suraya Sharil & Muhammad Imran Mohd Junaidi.  (2017).  Aktiviti iG-HOME Inovasi Rumah Lestari.  - 27. 

Khairul Nizam Abdul Maulud, Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Zaini Sakawi, Roshana Mat Rafar, Siti Fatin Mohd Razali, Rawshan Ara Begum, Lubna Alam, Lam Kuok Choy, Mokhtar Jaafar [and (three) others].  (2015).  Kesan hakisan pantai dan kenaikan paras air laut di Batu Pahat (Impak kepada Komuniti Setempat).  - Bab 2 : 7-18. 

Wan Hanna Melini Wan Mohtar.  (2014).  Srikandi PhD: Cerita, cita-cita dan cabaran.  - 109-126.