Bab Dalam Buku

Ahmad Dahlan Salleh, Mohd Nasran Mohamad, Amir Husin, Salmy Edawati Yaacob.  (2018).  Aplikasi Muamalah dalam Institusi Kewangan Islam.  - 23. 

Amir Fazlim Jusoh Yusoff, Mat Noor Mat Zain, Salmy Edawati Yaacob, Hanira Hanafi, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, Shifa Mohd Nor & Muhammad Shahir Ridzuan Md Radzi.  (2017).  Isu Syariah dan Undang-undang : Sinergi Syariah dan Undang-undang Solusi Masalah Ummah.  - 6. 

Sarmila Md Sum & Salmy Edawati Yaacob.  (2017).  Pendidikan Asas Keusahawanan.  - 14. 

Mohd Mazli Mohd Aini, Salmy Edawati Yaacob, Ahmad Dahlan Salleh.  (2013).  Isu Syariah & Undang-undang Siri 19.  - 105-121.