Bab Dalam Buku

Norazila Abdul Talip, Mohd Yuszaidy Mohd Yusof.  (2021).  Eksplorasi Budaya di Malaysia.  - 32. 

Nordiana Mosum, Mohd Yuszaidy Mohd Yusof.  (2021).  Eksplorasi Budaya di Malaysia.  - 14. 

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Yusmilayati Yunos, Muhd Norizam Jamian.  (2021).  Etnoperubatan: Falsafah Konsep dan Amalan.  - 12. 

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2020).  Kukuh Nilai Kukuh Negara.  - 309. 

Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Yusmilayati Yunos, Muhd Norizam Jamian.  (2018).  Transformasi Pengajian Melayu dalam Era Generasi Z.  - 11. 

Nur Azian Sani & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2018).  Etos dan Ekspresi Budaya Melayu.  - 26. 

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2018).  Etos dan Ekspresi Budaya Melayu.  - 25. 

Muhd Norizam Jamian, Zubir Idris, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Yusmilayati Yunos.  (2018).  Transformasi Pengajian Melayu dalam Era Generasi Z.  - 14. 

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Yusmilayati Yunos, Muhd Norizam Jamian.  (2018).  Transformasi Pengajian Melayu dalam Era Generasi Z.  - 17. 

Muammar Ghaddafi Hanafiah & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2018).  Etos dan Ekspresi Budaya Melayu.  - 9. 

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff & Muammar Ghaddafi Hanafiah.  (2016).  Pengajian Melayu Kontemporari.  - 9. 

Hanapi Dollah, Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff & Mohamad Nazri Ahmad.  (2007).  Sebahtera 2: pengajian melayu teras pengajian kebangsaan.  - 37-44 (3). 

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff.  (2006).  Budaya memeluk akar menyuluh ke langit.  - 104-116 (4). 

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Mohamad Nazri Ahmad.  (2006).  Sebahtera 2006.  - 79-91.