Bab Dalam Buku

Azima Abdul Manaf, Er Ah Choy, Novel Lyndon.  (2018).  Pertanian dan Komuniti Luar Bandar.  - 14. 

Suhana Saad, Novel Lyndon, Sivapalan Selvadurai.  (2018).  Pertanian dan Komuniti Luar Bandar.  - 186. 

Izzurazlia Ibrahim, Abd Hair Awang, Khairuman Hashim, Zaimah Ramli, Novel Lyndon, Fatin Umaira Muhamad Azian, Mohd Arfan Johari, Tan Say Peng, Nur Hana Basaruddin, Mohd Haidhar Abdul Hamid & Ishak Yusof.  (2018).  Selected Topics on Archaeology, History and Culture in the Malay World.  - 9. 

Novel Lyndon, Hubert Ron Ragam.  (2018).  Transformasi Pendidikan dan Komuniti Luar Bandar.  - 16. 

Junaidi Awang Besar, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali, Mohd Fuad Mat Jali & Novel Lyndon.  (2016).  Ilmu Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Menjana Peradaban Insan.  - 12. 

Sivapalan Selvadurai & Novel Lyndon.  (2016).  Pembangunan dan Transformasi Persekitaran.  - 18. 

Novel Lyndon & Nyam Kee Han.  (2016).  Pilihanraya Umum Ke-13 : Refleksi Politik Perubahan.  - 16. 

Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Mohd Faidz Mohd Zain & Novel Lyndon.  (2016).  Hubungan Malaysia Indonesia: sejarah politik dan keselamatan.  - 12. 

M. J. Mohd Fuad, A. Buang, A. B. Junaidi, A. Habibah, J. Hamzah, M. Mahmud, A. C. Er, M. E. Toriman, N. Lyndon, S. Selvadurai.  (2015).  From environmental vulnerability to resilience the Malaysian experience.  - Bab 2 : 45 - 62. 

A. C. Er, A. Buang, A. Habibah, M. E. Toriman, J. Hamzah, M. J. Mohd Fuad, S. Sivapalan, R. Katiman, N. Lyndon, M.Mastura & S. A. Sharifah Mastura.  (2015).  From environmental vulnerability to resilience the Malaysian experience.  - Bab 6 : 137 - 160. 

N. Lyndon, A. Buang, S. Selvadurai, H. Mohd Yusof, A. Habibah, A. C. Er, J. Hamzah, M. J. Mohd. Fuad, M. E. Toriman & I. Yahaya.  (2015).  From environmental vulnerability to resilience the Malaysian experience.  - Chapter 3: 63-85. 

J. Hamzah, A. Habibah, A. Buang, S. A. Sharifah Mastura, I. Mushrifah, J. Othman, A. C. Er, M. J. Mohd. Fuad, M. E. Toriman, M. Mahmud, N. Lyndon, S. Sivapalan.  (2015).  From environmental vulnerability to resilience the Malaysian experience.  - Bab 8 ; 181 - 200. 

N. Lyndon, A. Buang, S. Selvadurai, A. Habibah, A. C. Er., J. Hamzah, M. J. Mohd Fuad & H. Mohd Yusof.  (2015).  From environmental vulnerability to resilience the Malaysian experience.  - Chapter 4:83-110. 

A. Habibah, I. Mushrifah, J. Hamzah, A. Buang, R. Mohamed, S. A. Sharifah Mastura, M. E. Toriman, A. C. Er., A. Hazita, M. J. Mohd. Fuad, I. Yahaya, S. Selvadurai, N. Lyndon, A. B. Kaseh.  (2015).  From environmental vulnerability to resilience the Malaysian experience.  - Chapter 7 : 161 - 179. 

Novel Lyndon, Maimunah Ismail, Jegak Uli and Khairuddin Idris.  (2007).  Women at Work: Perspective on Workplace and Family.  - 41-63.