Bab Dalam Buku

Aizan Sofia Amin, Mohd Nasir Selamat, Hilwa Abdullah @ Mohd Nor, Nasrudin Subhi, Nur Saadah Mohamad Aun, Jamiah Manap, Wan Hirwani Wan Hussain, Ely Salwana Mat Surin ,Wan Arnidawati Wan Abdullah, Nuraimirah Zainun.  (2022).  Kebolehkerjaan Belia Berkeperluan Khas.  - 18. 

Jamiah Manap.  (2022).  Sahsiah Cemerlang.  - 10. 

Siti Marziah Zakaria, Noremy Md Akhir, Jamiah Manap.  (2021).  Psikologi wanita di Malaysia.  - 11. 

Arif Ibrahim, Jamiah Manap.  (2021).  Belia Berisiko di Malaysia.  - 13. 

Mohammad Rezal Hamzah, Jamiah Manap, Huzili Husin.  (2021).  Belia Berisiko di Malaysia.  - 14. 

Jamiah Manap, Arif Ibrahim, Norashilin Abdul hamid.  (2021).  Belia Berisiko di Malaysia.  - 15. 

Nor Jana Saim, Fauziah Ibrahim, Fatimah Abdullah, Jamiah Manap.  (2019).  Pengurusan Stress.  - 4. 

Jamiah Manap, Suzana Mohd Hoesni, Hilwa Abdullah@Mohd. Nor, Nuraimirah Zainun.  (2019).  Pengurusan Stress.  - 10. 

Jamiah Manap, Mohammad Rezal Hamzah.  (2019).  Pengurusan Stress.  - 13. 

Jamiah Manap.  (2019).  Menuju Puncak Antologi Cerpen Mikro Pembangunan Belia.  - 9. 

Ahmad Syawal Mohammad Nor, Hanis Syamimi Misli, Al-Azri Abu, Jamiah Manap.  (2019).  Menuju Puncak Antologi Cerpen Mikro Pembangunan Belia.  - 13. 

Fazilah Idris & Jamiah Manap.  (2018).  Pemerkasaan Komuniti di Malaysia.  - 8. 

Areba Che Kasim, Jamiah Manap & Siti Fardaniah Abdul Aziz.  (2018).  Pemerkasaan Komuniti Di Malaysia.  - 10. 

Jamiah Manap, Arena Che Kasom, Fazilah Idris & Mohammad Rezal Hamzah.  (2018).  Pemerkasaan Komuniti di Malaysia.  - 14. 

Jamiah Manap.  (2018).  Membedah Lautan Hikmah.  - 8. 

Jamiah Manap, Noordeyana Tambi, Fazilah Idris & Mohammad Rezal Hamzah.  (2018).  Pemerkasaan Komuniti di Malaysia.  - 10. 

Fazilah Idris, Jamiah Manap & Noordeyana Tambi.  (2018).  Pemerkasaan Komuniti di Malaysia.  - 13. 

Siti Fardaniah Abdul Aziz, Noordeyana Tambi, Jamiah Manap, Arena Che Kasim, Fazilah Idris, & Mohd. Nasir Selamat.  (2015).  Peradaban, Harapan & Kilanan : Wawasan Pemikiran Psikologi & Pembangunan Insaniah.  - 219-232. 

Noordeyana Tambi, Siti Fardaniah Abdul Aziz, Jamiah Hj. manap, Arena Che Kasim, Fazilah Idris & Mohd. Nasir Selamat.  (2015).  Peradaban, Harapan & Kilanan : Wawasan Pemikiran Komunikasi & Sains Pembangunan.  - 91-110 (8). 

Jamiah Manap, Norsharilla Hamdan, Arena Che Kasim, Siti Fardaniah Abdul Aziz, Mohd Nasir Selamat, Noordeyana Tambi & Fazilah Idris.  (2015).  Peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insaniah.  - Bab 9 : 107-122. 

Jamiah Manap.  (2013).  Cinta dan Kehidupan.  - 116-126.