Bab Dalam Buku

Mohd Farid Ravi Abdullah, Haziyah Hussin.  (2021).  Warisan Hadis Ulama Nusantara.  - 16. 

Haziyah Hussin, Mohd Arif Nazri, Nur Farhah Zainan Nazri.  (2021).  Warisan Hadis Ulama Nusantara.  - 12. 

Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin, Nadzrah Ahmad.  (2020).  Enriching the Islamic Tradition in Research Inquiry.  - 8. 

Aishah Juri, Khairul Anuar Abu Othman, Haziyah Hussin dan Sabri Mohamad.  (2020).  Pengajaran dan Pembelajaran Ilmu Giraat di Malaysia.  - 19. 

Muhammad Razak Idris, Farid Mat Zain, Haziyah Hussin.  (2019).  Jejak Muslim Kota Ligor : Kembara Ilmu dan Silaturrahim UKM-Pondok Bantan Nakhon Si Thammarat.  - 11. 

Salamiah Ab Ghani, Haziyah Hussin, Hamdi Ishak, Mohd Aderi Che Noh.  (2019).  Jejak Muslim Kota Ligor : Kembara Ilmu dan Silaturrahim UKM-Pondok Bantan Nakhon Si Thammarat.  - 8. 

Farid Mat Zain, Haziyah Hussin, Muhammad Razak Idris.  (2019).  Jejak Muslim Kota Ligor : Kembara Ilmu dan Silaturrahim UKM-Pondok Bantan Nakhon Si Thammarat.  - 12. 

Najah Nadiah Amran, Latifah Abdul Majid, Rozita Ibrahim, Haziyah Hussin, A'dawiyah Ismail & Fazilah Idris.  (2018).  Dinamika Kefahaman dan Pemikiran Islam Semasa.  - 18. 

Aishah Juri, Sabri Mohamad & Haziyah Hussin.  (2017).  Pengajian Qiraat di Malaysia : Isu dan Cabaran.  - 12. 

Najah Nadiah Amran, Fazilah Idris, Haziyah Hussin, A`dawiyah Ismail, Latifah Abdul Majid, Rozita Ibrahim & Wan Nur`ashiqin Wan Mohamad.  (2017).  Isu-isu Kontemporari dalam Zakat, Wakaf dan Filantropi Islam.  - 10. 

Haziyah Hussin, Ridzwana Sirajuddin & Fadlan Mohd Othman.  (2016).  Maqasid al-Quran Peranan dan Pembudayaan.  - 14. 

Haziyah Hussin.  (2016).  The Quran in the Malay Indonesian World.  - 38. 

Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: sejarah dan tokoh.  - bab 13: 134-145. 

Latifah Abdul Majid, Haziyah Hussin, Bahrum Faizan.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: sejarah dan tokoh.  - Bab 12: 122-133. 

Yusri Chek, Sabri Mohamad & Haziyah Hussin.  (2014).  Tajdid in Quranic studies.  - 121-134. 

Haziyah Hussin, Nozira Salleh, Ahmad Munawar Ismail.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Pemikiran dan Pembangunan Islam.  - Bab 1: 1-5. 

Izziah Suryani M.Resad,Azmul Fahimi Kamaruzaman,W.Kamal Mujani, Mazlan Ibrahim,LatifahAbd.Majid,RoziahSidik,Farid MatZain,EzadAzraai Jamsari,ErmyAzziatyRozali,SabriMohamad,FadlanOthman,Rabitah,Haziyah.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

Latifah Abdul Majid, Nur Zainautl Nadra Zainol, Haziyah Hussin, Muhd Najib Abdul Kadir.  (2014).  Warisan kecendikiaan Islam: pemikiran dan pembangunan Islam.  - Bab 11: 106-115. 

Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Haziyah Hussin.  (2014).  Warisan kecendekiaan Islam: pemikiran dan pembangunan Islam.  - Bab 8:75-84. 

Haziyah Hussin, Mohd Arif Nazri, Nur Farhah Zainan Nazri.  (2012).  Warisan hadis ulama nusantara.  - Bab 12: 156-167. 

Mohd Farid Ravi Abdullah, Haziyah Hussin.  (2012).  Warisan hadis ulama nusantara.  - Bab 11: 141-155.