Bab Dalam Buku

Meng Chun Lam, Siok Yee Tan, Nur Fazidah Elias, Ruzzakiah Jenal dan Zainal Rasyid Mahayuddin.  (2020).  Teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik Covid-19.  - 13. 

Haslina Arshad, Lam Meng Chun, Zainal Rasyid Mahayuddin, Nazatul Aini Abd Majid & Ruzzakiah Jenal.  (2017).  Penyelidikan Komputeran dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 7. 

Zainal Rasyid Mahayuddin & Abdul Kadir Yahya.  (2017).  Siri Penyelidikan ICOMP Aplikasi Mudah Alih dan Sistem Dalam Industri.  - 15.