Bab Dalam Buku

Ruzzakiah Jenal, Zainal Rasyid Mahayuddin, Nur Afyfah Suwadi.  (2021).  Kampus digital: ke arah kampus yang lestari.  - 19. 

Zainal Rasyid Mahayuddin & Hairina Mohd Jais.  (2021).  Robot dan kecerdasan buatan era Revolusi Industri 4.0.  - 9. 

Zainal Rasyid Mahayuddin, Haslina Arshad, Chong Yee Chei.  (2021).  Kampus digital: ke arah kampus yang lestari.  - 10. 

Meng Chun Lam, Siok Yee Tan, Nur Fazidah Elias, Ruzzakiah Jenal dan Zainal Rasyid Mahayuddin.  (2020).  Teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik Covid-19.  - 13. 

Haslina Arshad, Lam Meng Chun, Zainal Rasyid Mahayuddin, Nazatul Aini Abd Majid & Ruzzakiah Jenal.  (2017).  Penyelidikan Komputeran dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 7. 

Zainal Rasyid Mahayuddin & Abdul Kadir Yahya.  (2017).  Siri Penyelidikan ICOMP Aplikasi Mudah Alih dan Sistem Dalam Industri.  - 15.