Bab Dalam Buku

Ahmad Muhammad Husni, Zaini Nasohah, Amir Husin Mohd Nor, Mohd Al-Adib Samuri & Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim.  (2015).  Isu-isu Syariah & Undang-Undang : pencerakinan isu wahana pelestarian akademik.  - Bab 7 : 84-94. 

Ahmad Muhammad Husni, Zaini Nasohah, Amir Husin Mohd Nor, Mohd Al Adib Samuri & Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim.  (2015).  Isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan Islam.  - Bab 7 : 84-94. 

Mohd Al Adib Samuri & Mohd Zamro Muda.  (2014).  Warisan kecendekiaan Islam: perundangan Islam dan muamalat.  - Bab 1 : 1-4. 

Mohd Al Adib Samuri & Mohd Zamro Muda.  (2014).  Warisan kecendekiaan Islam: perundangan Islam dan muamalat.  - 1-4. 

Arifah Rahimah Ismail & Mohd Al Adib Samuri.  (2014).  Warisan kecendekiaan Islam : perundangan Islam dan muamalat.  - Bab 9 : 97-112. 

Salasiah Hanin Hamjah, Rosmawati Mohamad Rasit, Fariza Md. Sham, Zainab Ismail, Zuliza Mohd Kusrin, Mohd al-Adib Samuri & Nazirah Kamal Basah.  (2014).  Dakwah, Media dan Masyarakat.  - 20-30. 

Mohd. Al Adib Samuri.  (2010).  Isu perundangan Islam di Malaysia.  - 188-217. 

Mohd. Al-Adib Samuri.  (2010).  Diskusi undang-undang dan kanak-kanak di Malaysia.  - 17-38. 

Amir Husin Mohd Nor, Muhammad Nazir Alias, Amir Fazlim Yusoff, Muhammad al-Adib Samuri, Hashim Mehat, Mudasir Rosder & Johana Mohd Taib.  (2010).  Kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di Malaysia.  - Bab 8: 231-251. 

Amir Husin Mohd Nor, Muhammad al-Adib Samuri, Muhammad Nazir Alias, Hashim Mehat, Amir Fazlim Yusoff & Mudasir Rosder.  (2010).  Kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di Malaysia.  - Bab 3: 67-90. 

Amir Husin Mohd Nor, Muhammad Nazir Alias, Amir Fazlim, Muhammad al-Adib Samuri, Hashim Mehat, Mudasir Rosder & Zaini Nasohah.  (2009).  Islam & contemporary Muslims : challenges and issues.  - 93-103.