Bab Dalam Buku

Norhayati Ibrahim.  (2020).  Penuaan sihat dan kesejahteraan.  - 13. 

Siti fatihah Ghazali, Asmawati Desa, Norhayati Ibrahim.  (2012).  Kesimbangan modal insan dalam membangun masyarakat holistik.  - 26-39.