Bab Dalam Buku

Normah Mustaffa, Shahrul Nazmi Sannusi, Ali Salman, Wan Amizah Wan Mahmud & Mohd. Nor Shahizan Ali.  (2018).  Impak Media, Komunikasi dan Industri Kreatif.  - 20. 

Mohd Azul Mohamad Salleh & Mohd Nor Shahizan Ali.  (2018).  Reka Bentuk Penyelidikan Komunikasi.  - 14. 

Mat Pauzi Abd Rahman & Mohd Nor Shahizan Ali.  (2018).  Falsafah Etika Dan Penyelidikan Komunikasi.  - 14. 

Mat Pauzi Abd Rahman, Mohd Nor Shahizan Ali & Fauziah Ahmad.  (2018).  Falsafah Etika dan Penyelidikan Komunikasi.  - 9. 

Ali Salman & Mohd. Nor Shahizan Ali.  (2018).  Media dan Khalayak: Interaktiviti dan Impak.  - 13. 

Mat Pauzi Abd Rahman & Mohd Nor Shahizan Ali.  (2018).  Falsafah Etika dan Penyelidikan Komunikasi.  - 21. 

Junaidi Awang Besar, Mazlan Ali, Rosmadi Fauzi, Mohd Nor Shahizan Ali, Handika Wira Mohd Fauzir, Mohd Syukri Zainuddin.  (2018).  Teknologi Georeruang di Malaysia: Aplikasi Persekitaran dan Sosial.  - 27. 

Mohd Nor Shahizan Ali & Mohd Azul Mohamad Salleh.  (2018).  Media di Era Konvergens.  - 19. 

Mohd. Nor Shahizan Ali, Hasrul Hashim, Normah Mustaffa.  (2018).  Isu-isu Media dan Penapisan di Malaysia.  - 10. 

Hasrul Hashim, Mohd. Nor Shahizan Ali, Mat Pauzi Abd. Rahman.  (2018).  Isu-isu dan Media Penapisan di Malaysia.  - 8. 

Mohd. Nor Shahizan Ali & Mus Chairil Samani.  (2018).  Dinamika Komunikasi: Proses dan Konteks.  - 15. 

A.Hazita, A.Buang, S.A. Sharifah Mastura, M.Jamilah, A. Maimon, A. Abdul Hair, M.Mahmud, S.Siti Hamin, R.Vengadasamy, H.Khatijah, A. Mohd Yusof, S.Suhana, A.M.Azima, A.R. Mohd Helmi [and (six) others].  (2015).  From Environmental Vulnerability to Resilience The Malaysian Experience.  - Chapter 9 :210-218. 

A.Hazita , A.Buang, S.A.Sharifah Mastura, M.Jamilah, A.Maimon, A. Abdul Hair, M.Mastura, S.Siti Hamin, R.Vengadasamy, H.Khatijah, A.Mohd Yusof, S.Suhana, A.M. Azima, A.R. Mohd Helmi, A.Abdul Latiff, H.Hasrul, A.Mohd Nor Shahizan, P.Latiffah &[two others.  (2015).  From Environmental Vulnerability to Resilience : the Malaysian Experience.  - 17. 

Mohd Nor Shahizan Ali, Ali Salman, Mat Pauzi A. Rahman,& Mohd Yusof Abdullah.  (2015).  Emerging issues in the new media landscape.  - Chapter 10 : 123-139. 

Mat Pauzi A. Rahman & Mohd Nor Shahizan Ali.  (2015).  Emerging issues in the new media landscape.  - Chapter 3 : 27-40. 

Nadzri Mohd Sharif, Mohd Nor Shahizan Ali, Mohd Yusof Abdullah, Meor Hasmadi Meor Hamzah & Liza Marziana Mohd Noh.  (2014).  Isu-isu sains & teknologi di alam Melayu.  - Bab 16:hlm 196-208.