Bab Dalam Buku

Siti Aminah Osman, Siti Fatin Mohd. Razali, Muhamad Nazri Borhan, Mohd Reza Azmi.  (2018).  Inovasi Rumah Lestari.  - 24. 

Siti Aminah Osman, Siti Fatin Mohd. Razali, Muhammad Nazri Borhan & Muhammad Imran Mohd. Junaidi.  (2017).  Aktiviti iG-Home Inovasi Rumah Lestari.  - 24. 

Siti Aminah Osman, Siti Fatin Mohd Razali, Asilah Othman, Muhamad Azry Khoiri & W.H.W. Badaruzzaman.  (2016).  Inovasi dalam Pengajaran & Pembelajaran Kajian Kes IPT di Malaysia.  - 7 : 63-70. 

Azrul A. Mutalib, Siti Fatin Mohd Razali, Shahrizan Baharom, Siti Aminah Osman, Fatihah Suja` & Roszilah Hamid.  (2016).  Penambahbaikan Kualiti Berterusan dalam Pendidikan Kejuruteraan.  - Bab 4 : 62-83. 

Khairul Nizam Abdul Maulud, Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Zaini Sakawi, Roshana Mat Rafar, Siti Fatin Mohd Razali, Rawshan Ara Begum, Lubna Alam, Lam Kuok Choy, Mokhtar Jaafar [and (three) others].  (2015).  Kesan hakisan pantai dan kenaikan paras air laut di Batu Pahat (Impak kepada Komuniti Setempat).  - Bab 2 : 7-18.