Bab Dalam Buku

Marlia Mohd Hanafiah & Nor Fadillah Mohd Ghazali.  (2017).  Kelestarian Alam Sekitar: Amalan Hijau Menginspirasikan Kelestarian Masa Hadapan.  - 8. 

Marlia Mohd Hanafiah, Mohamed Yasreen Mohamed Ali & Noor Soffalina Sofian Seng.  (2017).  Kelestarian Alam Sekitar: Amalan Hijau Menginspirasikan Kelestarian Masa Hadapan.  - 13. 

Nan Hamiza Syazira Megat Mohamad & Marlia Mohd Hanafiah.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2017.  - 4. 

Marlia Mohd Hanafiah, Mazlin Mokhtar, Nurul Safaniza Che Ani & Jamaludin Badusah.  (2017).  Kelestarian Alam Sekitar: Amalan Hijau Menginspirasikan Kelestarian Masa Hadapan.  - 11. 

Shahirah Irdina & Marlia Mohd Hanafiah.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2017.  - 4. 

Marlia Mohd Hanafiah, Mohd Hanafy Gausmian & Mazlin Mokhtar.  (2017).  Kelestarian Alam Sekitar: Amalan Hijau Menginspirasikan Kelestarian Masa Hadapan.  - 16. 

Mazlin Mokhtar, Nurul Safaniza Che Ani & Marlia Mohd Hanafiah.  (2017).  Kelestarian Alam Sekitar: Amalan Hijau Menginspirasikan Kelestarian Masa Hadapan.  - 8. 

Marlia Mohd Hanafiah, Muhammad Muaz Aminordin, Faszly Rahim & Asraf Bakri.  (2015).  Buku Aktiviti Kepelbagaian Biologi Ekosistem Sawit.  - 23-25. 

Marlia Mohd Hanafiah, Sharina Abu Hanifah & Muhammad Muaz Aminordin.  (2015).  Buku Aktiviti Kepelbagaian Biologi Ekosistem Sawit.  - 26-28. 

Norela Sulaiman, Marlia Mohd Hanafiah & Salmah Yaakop.  (2015).  Kepelbagaian biologi ekosistem sawit.  - 26-29. 

Marlia Mohd Hanafiah, Faszly Rahim & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya pemakanan & perubatan Islam.  - Bab 1 : 3-10. 

Marlia Mohd Hanafiah & Salmah Yaakop.  (2015).  Kepelbagaian biologi ekosistem sawit.  - 14-19. 

Marlia Mohd Hanafiah, Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2015).  Indahnya Pemakanan & Perubatan Islam.  - 3 : 19-24.