Bab Dalam Buku

Sity Daud & Muhamad Takiyuddin Ismail.  (2016).  Pilihan Raya Umum ke-13: Refleksi Politik Perubahan.  - Bab 1 : 13-26. 

Muhamad Takiyuddin Ismail & Sity Daud.  (2016).  Pilihan Raya Umum Ke 13 : kesinambungan politik baharu, kekentalan politik lama.  - Bab 1 : 1-18.