Bab Dalam Buku

Nik Mohd Azim Nik Ab Malik, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai.  (2016).  Pembiayaan dan Pembangunan Wakaf dalam Melestarikan Ekonomi Ummah: Cabaran dan Prospek Masa Hadapan.  - 25. 

Salman Ahmed Shaikh, Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai, Abdul Ghafar Ismail & Mohd Adib Ismail.  (2016).  Islamic Capital Markets: Volatility, Performance and Stability.  - 22. 

Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Amira Ajeerah Mohd Samsi.  (2015).  State of Islamic Finance: A Retrospective Assessment and Looking Forward.  - 21.